Nemusíme se nechat dusit lesními požáry a fosilními palivy; zelená energie je tady a její cena prudce klesá

13. 7. 2023

čas čtení 5 minut

Každý den minulého týdne jsem se probouzel s hrůzou, když jsem viděl kouř z kanadských požárů.

Jsem zděšený, protože jako venkovský rodinný lékař vím, jak škodlivý je tento kouř pro mou komunitu. Jsem zděšený nejen z toho, jak kouř letošního léta škodí mé komunitě. Jsem zděšen, protože vím, do jaké míry se tento problém zhorší v důsledku klimatických změn, pokud nebudeme jednat. Ale jsem také plný naděje, protože naše společnost má nástroje k řešení klimatických změn a protože ty, milý čtenáři, můžeš přispět k tomu, aby tyto nástroje byly využity, soudí na webu informedcomment.com Joel Charlles.  

Měli byste chránit sebe a svou rodinu před klimatickým kouřem letošního léta tím, že budete akceptovat informovaná preventivní opatření. Před dlouhodobějšími klimatickými hrozbami můžete sebe a svou rodinu chránit tím, že budete naléhat na Agenturu pro ochranu životního prostředí (EPA), aby stanovila co nejpřísnější ochranná opatření proti znečištění způsobenému automobily a elektrárnami.

Moji kolegové a já jsme sledovali, jak naši pacienti kvůli tomuto kouři onemocněli. Superjemné částice znečištěného ovzduší pronikají přes plíce do krve a způsobují zánětlivá poškození téměř ve všech částech těla, ba dokonce mohou proniknout přes placentu a poškodit vyvíjející se plod.

Zdravým lidem takový kouř krátkodobě způsobuje hlavně podráždění. Pro lidi s plicním nebo srdečním onemocněním však může být i krátkodobé vystavení nebezpečné. Z dlouhodobého hlediska škodí pevné částice všem.

Ať už znečištění ovzduší částicemi pochází z vypalování lesů nebo spalování fosilních paliv, neexistuje bezpečná úroveň expozice. Znečištění ovzduší částicemi přispívá k předčasným porodům, narození mrtvých dětí, opožděnému kognitivnímu vývoji dětí, astmatu, srdečním onemocněním, rakovině a demenci. Když děláte práci, kterou dělám, víte, že jde o reálné dopady na skutečné lidi.

Je tragickou ironií, že zatímco Spojené státy dosáhly za posledních 50 let dramatického pokroku ve zlepšování zdraví omezením tradičních znečišťujících látek, naše neschopnost adekvátně omezit znečištění způsobené skleníkovými plyny nyní způsobuje změnu klimatu, podněcuje požáry a likviduje velkou část těchto úspěchů.

I bez kouře z lesních požárů způsobeného ohříváním klimatu nám spalování fosilních paliv denně poškozuje zdraví. Každý rok zemře na následky znečištění ovzduší fosilními palivy nejméně 1 900 obyvatel Wisconsinu. Ročně nás to stojí nejméně 21 miliard dolarů v nákladech na zdravotní péči.

Pokud se zbavíme návyku na fosilní paliva, okamžitě ušetříme peníze a zlepšíme své zdraví: je to výhra pro všechny. Dobrou zprávou je, že máme lepší, čistší a levnější způsoby získávání energie, kterou potřebujeme. Právě teď EPA zvažuje přísnější limity pro znečištění z vozidel a elektráren, což nám nyní dává šanci k čistému ovzduší, tak k omezení budoucího zhoršování klimatických změn, včetně lesních požárů.  

Ale stejně jako Big Tobacco zablokoval pokrok v řešení škodlivosti kouření, stojí této příležitosti v cestě manažeři fosilních paliv a politici, kteří nás drží u špinavých a drahých fosilních paliv, jež nám způsobují nemoci a destabilizují svět.

Stojí za to podívat se na zkušenosti z minulosti. Víme, že pokud je k dispozici lepší energetická technologie, přínosy jejího zavedení obvykle výrazně převyšují náklady. Vedoucí pracovníci v oblasti fosilních paliv, kteří chtějí slabé ekologické normy, běžně přeceňují logistické problémy, negativní dopady a náklady spojené s přechodem na čistší technologie. Přechod je téměř vždy jednodušší, rychlejší a levnější, než se očekávalo. Vzhledem k tomuto dobře zavedenému precedentu by EPA neměla brát ohled na slova těch, kteří se zasazují o slabší záruky ohledně znečištění ovzduší.

Z mého lékařského pohledu a z pohledu otce, kterému záleží na tom, jaký svět zanechám svým dětem, považuji argumenty pro slabé limity znečištění z vozidel a elektráren nejen za nedostatečně podložené, ale upřímně řečeno i za morálně nedostatečné.

Tím, že se naše společnost spojila a požadovala změnu, oslabila nad námi moc velkých tabákových koncernů. Nyní stojíme před novou výzvou: zbavit se návyku na fosilní paliva a chránit se před klimatickými hrozbami, které v létě vidíme každý den za okny.

 

Celý text v angličtině ZDE

0
Vytisknout
4170

Diskuse

Obsah vydání | 17. 7. 2023