Obnovitelné zdroje jako cesta k odolnosti: Tři čtvrtiny malých a středních podniků v ČR si kvůli krizi pořídily solární panely nebo jejich nákup zvažují

12. 7. 2023

čas čtení 6 minut

Studie organizace Beyond Fossil Fuels

Více než dvě třetiny (70 %) malých a středních podniků (MSP) v České republice se domnívají, že vysoké energie snižují ziskovost jejich podnikání a tři čtvrtiny (75 %) viní vysoké náklady na energie ze zvyšování cen výrobků a služeb. Uvádí to nový výzkum provedený agenturou YouGov v České republice, Německu, Řecku, Itálii, Nizozemsku a Polsku realizovaný pod hlavičkou organizace Beyond Fossil Fuels.

 

Duygu Kutluay, zástupkyně organizace Beyond Fossil Fuels, uvedla: „Malé a střední podniky jsou hnacím motorem evropské ekonomiky, podněcují inovace, vytvářejí pracovní místa a podporují aktivity lokálních komunit. Firmy byly zasaženy vysokými náklady na energie v důsledku zdražení fosilních paliv. Výzkum to ukazuje jasně: malé a střední podniky si přejí významné investice do místních projektů obnovitelné energie, podporu pro vlastní výrobu elektřiny a odstranění administrativních překážek, aby mohly implementovat řešení pro budování odolnosti a rozvoje svých podniků."


Příčina rostoucích cen energií po česku? Nejistota dodávek plynu

České MSP viní z rostoucích cen energií především nejvíce viní geopolitickou situaci ve světě ohrožující stabilitu dodávek plynu (48 %), nedostatek opatření zaměřených na energetickou účinnost (43 %), závislost na fosilních palivech (40 %) a nedostatek investic do obnovitelných zdrojů (33 %). Průměr šesti unijních zemí přitom hlavní příčinu rostoucích cen energií vidí právě v závislosti na fosilních palivech (52 %), nejvíce dotázaných podniků tak hodnotí situaci hodnotí v Itálii (59 %).


Co pro snížení cen energií pro MSP může udělat vláda?

Podnikatelé v Česku i v dalších zemích v tom mají jasno, klíčem je podpora investic do lokálních obnovitelných zdrojů. Zajímavé také je, že české MSP lehce přesahují evropský průměr v otázce zdanění velkých energetických firem (windfall tax), přes 38 % podniků ji vidí jako užitečný nástroj pro snížení cen energií. Trojici nejužitečnějších opatření uzavírají programy na podporu investic do vlastních obnovitelných zdrojů MSP (36 %).


A co jsou pro to ochotné udělat samotné malé a střední podniky?

Za předpokladu, že budou zavedeny pobídky a odstraněny administrativní překážky, tvrdí 75 % českých MSP tvrdí, že si nainstalují fotovoltaické panely a 79 % z nich implementuje opatření vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti. Dotace či podpůrné programy představují silnou motivaci, ale z celkového podílu činí kolem 20 % a zhruba stejný podíl MSP pak nemá zájem o žádné z představených řešení. Nejnižší zájem mezi podniky zaznamenala opatření v podobě nákupu energií prostřednictvím PPA (power purchase agreement, dohoda o nákupu energií) či společné nákupy (zelené) energie. Naopak 24 % MSP již zavedlo chytrá opatření pro snížení spotřeby energií a dalších 23 % se k tomu chystá v následujících 12 měsících, s dotací přitom nutně nepočítají.


Úspěšné příklady nalezneme všude, v České republice především


Studie Beyond Fossil Fuels u každé země uvádí i tzv. “success story”, v Česku jím je společnost ECM System Solutions s.r.o. bývalého starosty obce Mikolajice Martina Krupy. Jeho společnost se zabývá měřením, správou a monitorováním obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely, bateriové systémy, nabíječky elektromobilů a inteligentní osvětlení. 


"Našim klientům poskytujeme dynamický management energetických zdrojů. Vždy jim doporučuji, aby si zmapovali potenciál svých budov a využili jej. V příštích třech až pěti letech bude totiž obtížné předvídat situaci na trhu a odhadovat ceny energií. Čím více zdrojů budou mít, tím cenově stabilnější budou jejich dodávky. Energetické nezávislosti dosáhnou kombinací fotovoltaiky, solárních termických panelů, kogeneračních jednotek a systémů řízení spotřeby energie," říká Martin Krupa, ředitel ECM System Solutions.


Celá studie Beyond Fossil Fuels je dostupná v anglickém jazyce na jejich stránkách a tiskovou zprávu pro zahraniční novináře naleznete zde.


Poznámky:

  1. Obnovitelná energie jako cesta k odolnosti: Pohled MSP na energetickou krizi http://beyondfossilfuels.org/wp-content/uploads/2023/07/BFF_SME-EnergyCostsSurvey_Final.pdf Většina MSP uvádí, že přijala opatření pro úsporu energie, přičemž 24 % z nich využívá inteligentní opatření, zatímco dalších 20 % uvádí, že zvažuje jejich zavedení v následujících 12 měsících. Tento počet by se mohl zvýšit na 72 %, pokud budou nabídnuty pobídky a odstraněny překážky. 40 % dotazovaných MSP také uvádí, že zavedly solární panely nebo zvažují jejich instalaci v následujících 12 měsících, ale tento počet se zvyšuje na 75 %, pokud budou mít přístup k opatřením podpory a pokud budou odstraněny administrativní překážky. Jen odstranění překážek by mohlo zvýšit počet MSP, které nasadí řešení, o 10-14 %, a další podpora by tento počet opět zvýšila o 17-26 %. Odstranění administrativních překážek a poskytování pobídek vytváří největší nárůst zájmu o tepelná čerpadla (nárůst o 40 %). Smlouvy o odběru elektřiny a konsorcia více kupujících dosahují nižšího skóre ve srovnání s ostatními řešeními jako hnací síla energetického přechodu pro MSP (jen nad tepelnými čerpadly), ale s podporou a odstraněním překážek se mohou také stát široce populárními (65 %). 

  2. Evropský parlament, 2023. Přehledové materiály o Evropské unii, Malé a střední podniky, dostupné na adrese:
    https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/63/male-a-stredni-podniky

  3. Covenant of Companies: Korporátní smlouva pro klima a energii
    https://covenant-of-companies.ec.europa.eu/index_en
O organizaci: Beyond Fossil Fuels je občanská kampaň, jejímž cílem je zajistit, aby se do roku 2035 veškerá elektřina v Evropě vyráběla z obnovitelné energie bez fosilních paliv. Staví na kampani Europe Beyond Coal a jejím cíli – Evropa bez uhlí v energetice nejpozději do roku 2030. www.beyondfossilfuels.org

0
Vytisknout
3412

Diskuse

Obsah vydání | 17. 7. 2023