Média

Jon Snow: Média ignorují chudé a vyloučené

24. 8. 2017

Jsou dvě možnosti. Možná, že skončíme v začarovaném kruhu, se stále extremnějšími a zaujatějšími zdroji informací, které budou prohlubovat předsudky lidí, a se stále jedovatějším zdrojem zpravoda...