Identita

Zbabělost je současné české politice vlastní

16. 11. 2017

Masaryk, který se odvážně postavil proti narativu hilsneriády (jejíž ekvivalent v podobě aplikace viny na etnikum či náboženství můžeme vidět ve vztahu xenofobů k Romům či imigrantům z islámského s...

Bodláky Václava Duška

Siláci z písku

2. 11. 2017 / Václav Dušek

Partaje označované chybně za levicové, ale i ty mylně uváděné za pravicové, neustály líté žurnalistické bitvy; do vínku dostaly neochvějné pomluvy, dráždivě lživé polopravdy, k tomu však namyšlen...

 11916

Paní Blaive a české hračky

6. 10. 2017 / Pavel Urban

Abychom pochopili současný cirkus okolo historičky Muriel Blaive, musíme se vrátit na začátek. K sametové revoluci vedené Občanským fórem, organizací, která měla původně tlačit komunistickou moc k...

Bodláky Václava Duška

Včera potkal Stát

4. 10. 2017 / Václav Dušek

Nekompetentní služebníci státu připomínají leckdy padlý ochotnický spolek; šeptá se, že nad námi drží s veškerou silou laskavou ruku sám Bůh. Začínají věřit i nevěřící, státní otroci se rozpínají,...