Identita

29766

Bodláky Václava Duška

Chudoba cti netratí

6. 9. 2018

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous Nevěř všemu slyšenému i viděnému – opravdu nemusíš nutně všechno vědět. Dávej pozor, zástupci lidu častokrát bouřlivě perlí. Kovaní partajní přímluvci trpí ak...

29766

Bodláky Václava Duška

Bombarďáci bez studu

3. 9. 2018 / Václav Dušek

Bytosti třeskutě pumprdetní se úspěšně rojí v podhorské kotlině. Kafrají. Neuvěříš, kdo se uvelebil v předních řadách kapitalistického pokroku, po vychytralém zákroku. Čítankové zločiny už skomíraj...

29766

Bodláky Václava Duška

Památníky bídy

16. 8. 2018 / Václav Dušek

V padesátých letech do Prahy odesláni ze Slovenska k převýchově svobodomyslné lidičky, tehdy se jim ještě říkalo cikáni. Karlínské parky obležené rodinami – dětí jako smetí. Práce se pro etnikum ...