Kultura

 13841

Na obranu Starého zákona

22. 4. 2019 / Boris Cvek

Ty starozákonní texty, nad nimiž se pohoršuje Jan Čulík, vznikly velmi dávno a reflektují myšlení tehdejších lidí. Jsou součástí vývoje společnosti od Mojžíše a židovských králů přes proroky až po ...

VELKÝ PÁTEK:

Tři hodiny odpoledne

19. 4. 2019 / Jim Bishop

Ježíš se naposled zvedl k hlavě kříže. "Otče," zvolal, "do tvých rukou poroučím svého ducha." Jeden z vojáků obešel kříž a chvíli pozoroval umírajícího. Pak se vrátil a lehl si na skálu. Z Jež...

 7022

Velký pátek a křesťanský optimismus

19. 4. 2019 / Boris Cvek

Říkal jsem si, že letos napíšu o Velikonocích jinak než obvykle. Že nebudu psát o kněžích, utrpení, o umučeném Bohu. Psal jsem tak vždycky, protože jsem se chtěl vyhnout idylickému nebo dokonce tri...

 13356

Kundera a theologie

5. 4. 2019 / Richard F. Vlasák

Je to spíš glosa a nevím jestli sem patří, ale nutnost ztráty času vede k psaní. Mám za to, že i pro nás křesťany může být Kundera inspirativní. Vysvětlím to ve třech črtách - inkvizice, dějiny a u...