Politika

Zbabělost je současné české politice vlastní

16. 11. 2017

Masaryk, který se odvážně postavil proti narativu hilsneriády (jejíž ekvivalent v podobě aplikace viny na etnikum či náboženství můžeme vidět ve vztahu xenofobů k Romům či imigrantům z islámského s...