Občanská společnost

Ekologická výchova v době antropocénu

29. 6. 2017 / Beno Trávníček

Mluvit o ekologické výchově v Česku, znamená uvědomit si nejprve jak je strukturována naše dnešní společnost: Plutokracie a oligarchové, manažerská elita, salariat, proficians, proletariát, prekar...

Bodláky Václava Duška

Psychochirurgie

27. 4. 2017 / Václav Dušek

Fakta o minulosti i přítomnosti značně zkreslena. Svět má rakovinu, tou rakovinou je člověk – jak tvrdil znalec života běhu Eduard Pestel. Není nad milé povzbuzení, děkujeme uctivě, vážený pane. Bý...