Ekologie

 18098

Tiší společníci

7. 12. 2021 / Soňa Svobodová

Jako tiché společníky můžeme při svých procházkách nejen pražskou, ale i tou mimopražskou přírodou vnímat stromy, jejich krásu, vznešenost, mohutnost, urostlost a sílu, kterou k nám, spočineme...

19242

Co si uvaříme – to si taky sníme?

3. 12. 2021 / Beno Trávníček

I na znečišťování ovzduší malými zdroji z domácností samozřejmě platí řada předpisů, kdo ale má čas si je pročítat? Daleko lepší je použít selský rozum – rozum zdravého vesničana.

 18081

Šance na přežití

3. 12. 2021 / Soňa Svobodová

Jedním z mnoha nádherných a slovy těžko popsatelných lidských pocitů je i ten, když dokážeme vylézt na vysokou horu či vystoupat na nejvyšší kopec v našem blízkém okolí. Za všechnu tuto námahu, kt...