Ukrajina, Rusko a dodávky plynu do Evropy

 18489

Rusko: Výplach mozků se opírá o konspirační teorie

9. 11. 2022

Vladimir Putin a jeho režim činí z konspiračních teorií středobod své vznikající ideologie, která tvrdí, že Západ se snaží zničit Rusko - a to ještě více oddělí tuto zemi od zbytku světa, říká Vla...

 19073

Ideologie a politika novosovětského revanšismu

9. 11. 2022

V sovětských dobách se komunistický režim znovu a znovu snažil kontrolovat vše, aby si udržel svou moc a bohatství, ale neustále zjišťoval, že tato snaha vedla ke krizím, které jej donutily k libe...