Česká politická scéna

 17911

Cítím se jako očůraný sloup v parku po venčení psů

16. 3. 2023

 Považuji za  občansky nechutnou  situaci,  kdy  jsou legitimní  očekávání  důchodců na  valorizaci důchodů na  základě  demokraticky  přijatého  zákona  vykládány jako  jejich  mezigenerační neoch...

Berane a kozle, v českém háji zle

15. 3. 2023 / Petr Haraším

Miliardář Babiš pobíral svého času dotace na svou parádní ZOO, kterou, ač vymyslel, vykreslil, vydotoval, vystavěl a provozoval, tak nikdy ani na chvíli nevlastnil. Kde je vůbec statný státní zástu...