Tisková zpráva:

35 let časopisu Veronica

20. 8. 2021

čas čtení 4 minuty
Časopis Veronica je nejstarším českým časopisem zabývající se na nevládní úrovní ochranou přírody a krajiny. Vychází od roku 1986, v současnosti 4x ročně na nejméně 48 stranách. V letošním roce oslaví už 35 let. Časopis vydává základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica, která má letos i další kulatá výročí.

Čísla jsou většinou z poloviny zaměřena tematicky. Kámen a kamení, Není houba jako houba, Opylovatelé a opylovači, Voda je jen jedna, Ovocnářství – to jsou jen některá z posledních témat, jimiž se zabýval. Ekologická a přírodovědná náplň jde vždy ruku v ruce s kulturními přesahy. Nechybí ani rozhovory a mezi pravidelné rubriky kromě Aktualit, Recenzí nebo Zajímavostí z přírody a krajiny patří Krajina mého srdce a Galerie stejně jako komentář ke každoročním anticenám Ropák a Zelená perla. Texty provází poezie současných autorů a kresby přímo na míru šité textům. Každý ročník charakterizují autorské obálky současných výtvarníků – byli mezi nimi v posledních letech Magdalena Říčná, Martin Zálešák, Rostislav Pospíšil, Jan Steklík, Jan Spěváček, Jan Dungel a mnoho dalších.

Časopis Veronica je určen všem, jimž není lhostejný osud naší přírody a krajiny, tedy nejen odborníkům. Snaží se ekologická témata popularizovat a seznamovat čtenáře i s alarmujícími kauzami ohrožujícími biodiverzitu a rovnováhu v naší přírodě a upozorňovat na nešvary politiků i správců lesních či zemědělských ploch stejně jako na dobré počiny a správná rozhodnutí.

A když připomínáme 35. výročí vzniku časopisu, nesmí chybět ani pár slov k jeho historii:

Před 35 lety si dva přírodovědci povzdechli, že by bylo potřebné problematiku ochrany přírody a krajiny projednávat nejen na vědecké bázi, ale také ji popularizovat. A jak by to bylo nejlepší? Přece na stránkách samostatného periodika. Zbýval název. A jak tak seděli Antonín Buček s Janem Lacinou na břehu Svratky v Pisárkách, pohlédli na modravý kvítek rozrazilu a bylo to tu – Veronica.

Květy s modrou barvou jsou v přírodě vzácné a stejně tak vzácný je po 35 letech i náš časopis, neúnavně upozorňující na stále palčivější problémy přírody a krajiny, způsobované bezohledným tlakem na její využívání, a na jejich možná řešení.

Veronica je latinský název modrého kvítku, ale když je slovo rozděleno? Vero a nika. Vero je latinský výraz pro české opravdu, skutečně, zajisté. Nika je velmi frekventovaný ekologický pojem označující funkční začlenění jedince nebo populace určitého druhu v ekosystému. Název časopisu tak měl symbolizovat a stále symbolizuje naši snahu a víru, že se nám skutečně podaří zachovat prostředí pro život. Pro život všech ohrožených organismů, které na červených seznamech stále přibývají – pro rostliny, živočichy, ale i obyvatelnou, vlídnou a estetickou krajinu pro nás lidi.

„Když časopis vznikal,“ říká jeden z těch, co stáli u jeho zrodu, a také jeho pozdější šéfredaktor a předseda redakční rady, historik Václav Štěpánek, „snažili jsme se co nejvíce přispět k eliminaci megalomanských plánů a snah mocných minulého režimu. Bohužel, uplynulých třicet let nenaplnilo očekávání, která byla do nové doby vkládána. Minulé křivdy v krajině a ochraně přírody zůstaly začasté nevyřešeny, a přibyly k nim nové, neméně nebezpečné. Proto je hlas časopisu Veronika stále potřebný…“

Potřebnost hlasů pro přírodu si uvědomovali i odborníci z okruhu kolem časopisu. Proto vznikla expertní organizace Ekologický institut Veronica a byla založena první česká ekologická poradna Veronica, která letos také slaví krásné výročí – 30 let.

Výročími pokračujeme:

- 30 let brněnského biojarmarku, který vznikl pod taktovkou Veroniky

- 25 let kořenové čistírny v Hostětíně, na jejímž vzniku měla Veronika velký podíl

- 15 let pasivní budovy Centra Veronica Hostětín, vzdělávacího střediska (www.hostetin.veronica.cz)

- 10 let organizujeme klimatický program pro školy – CO2 liga (www.co2liga.cz)

- 10 let provozujeme Ekomapu – vaši ekologickou navigaci (www.ekomapa.org)

- 10 let certifikujeme přírodní zahrady

- 5 let nabízíme v Hostětíně pobyty a ekologické vzdělávání handicapovaným

- 1 rok oslavil náš environmentální sociální podnik Fér Kaffé Veronica ve Slavičíně.

1
Vytisknout
2929

Diskuse

Obsah vydání | 24. 8. 2021