Chybné předpoklady vedly v Afghánistánu k tragickým následkům

23. 8. 2021

čas čtení 8 minut
  • Bílý dům prosadil plánování na základě předpokladů, podle nichž se afghánská vláda a armáda po stažení amerických vojáků udrží a včasná evakuace civilistů by naopak způsobila kolaps afghánských orgánů. 

Afghánistán se dočká mnoha nekrologů. Všechny identifikují mnoho problémů. Ale dvě hlavní chyby americké politiky jsou ihned zřejmé a přitahují okamžitou pozornost. Ačkoliv je příliš brzy na definitivní závěry, probíhající tragédie zřejmě zčásti plyne z chybných předpokladů ohledně afghánských ozbrojených sil a nedávno svržené vlády prosazovaných Bílým domem. Předpoklady se mohou zdát všedním aspektem vojenského plánování, ale mají kritický význam pro úspěch každé vojenské operace, napsal David Maxwell.

Všichni plánovači vědí, že předpoklady jsou oprávněné tam, kde existuje nedostatek informací, podle nichž by bylo možno pokračovat v plánování. Jde o "domněnky považované za pravdivé v nepřítomnosti pravdy", jak uvádí strana I-5 vševojskové plánovací doktríny. Pokud se objeví dodatečné informace, předpoklady se mohou změnit ve fakta. Pokud se najde informace, která ukazuje, že předpoklady jsou chybné, plán se musí změnit. Pokud je plán proveden na základě předpokladů, které se v průběhu jeho uskutečňování ukážou jako chybné, operace selže, pokud neexistuje nouzový plán pro případ selhání předpokladů. Proto si všichni plánovači pamatují von Moltkeho heslo, že "žádný plán nepřežije kontakt s nepřítelem".

To čeho je svět svědkem v Afghánistánu může být výsledek plánů založených na dvou chybných předpokladech, které se během uskutečňování ukázaly být nesprávné.

Za prvé, američtí plánovači předpokládali, že afghánská vláda a ozbrojené síly zůstanou alespoň marginálně efektivní. Předpokládali, že afghánské bezpečnostní složky se udrží a zajistí adekvátní bezpečnost, aby zachovaly status quo do stažení amerických sil během léta.

Druhý předpoklad byl politickou úvahou založenou na prvním. Plánovači odhadovali, že pokud USA stáhnou všechny americké civilisty a všechen ohrožený afghánský personál před stažením armády, odsoudí to Afghánistán po odchodu amerických ozbrojených sil k okamžitému kolapsu. Podle této linie uvažování stažením všech amerických civilistů a ohrožených Afghánců v prvním kroku by Amerika dala najevo, že nemá v úmyslu dál podporovat afghánskou vládu a ozbrojené síly. Washington doufal, že po stažení amerických ozbrojených sil budou afghánská vláda a ozbrojené síly dál fungovat a Američané a další cizinci (diplomaté, pracovníci neziskových organizací, obchodníci, novináři, atd.) budou pokračovat ve své činnosti pod ochranou Afghánců.

USA testovaly situaci tím, že stáhly ozbrojené síly jako první - strhly tak celý obvaz z rány naráz.

Amerika věděla jen málo o tom, že nehledě na její předpoklady Talibán zřejmě připravil politické i vojenské bojiště účinnými vlivovými operacemi, které kooptovaly a přinutily ke spolupráci afghánské politické představitele a vojenský personál, aby nekladli odpor postupu Talibánu. V souladu s tím když Talibán zahájil ofenzívu, boje byly omezené a došlo k rapidnímu kolapsu afghánských bezpečnostních sil.

Jedna z věcí, v nichž jsou americké ozbrojené síly dobré, je výcvik sil hostující země ve věci důležitosti právního státu a civilní kontroly armády. Nicméně když americké ozbrojené síly hledaly v Afghánistánu civilní vedení a řízení, vše co našly byla korupce a obchody. Afghánský vojenský personál se o sebe musel starat sám a Talibán poskytl příležitost k přežití. Je pravděpodobné, že během celého mírového vyjednávání s Talibánem islamisté posílali tajné dopisy, které měly civilní a vojenské lídry přimět k tomu, aby nekladli odpor a připravili jim převzetí moci.

Když Talibán zahájil postup, další civilní a vojenští lídři zřejmě uzavřeli dohody, které vedly ke složení zbraní a opuštění úřadu. I když USA a mezinárodní společenství vypadaly vyvedené z míry rychlostí kolapsu afghánské vlády a postupu Talibánu, on sám zřejmě také neočekával tak rychlý úspěch. Nicméně měl plány potřebné k využití příležitosti.

Ve zpětném pohledu lze říci, že kdyby Washington počítal s rapidním kolapsem afghánské vlády a bezpečnostních sil, Amerika by evakuovala všechen americký civilní personál a ohrožené Afghánce před tím, než odjela armáda.

Autoři plánů ozbrojených sil pro případ nejvyšší nouze doporučovali na prvním místě provedení rozkazu k evakuaci nekombatantů (non-combatant evacuation order, NEO); USA by stáhly své jednotky teprve po dokončení NEO. Jenže Bílý dům možná považoval tento přístup za politicky neproveditelný, protože provedení NEO by vyvolalo dojem, že Američané odcházejí pod tlakem a přenechávají Afghánistán Talibánu. Nouzový plán, který pak ozbrojené síly dodaly, spočíval v předsunutí sil na Blízkém východě pro případ, že by bylo potřebné provést NEO.

Navzdory tragickým událostem v Afghánistánu by na tom Spojené státy byly výrazně hůře, kdyby ozbrojené síly neprovedly nouzové plánování a nepředsunuly své síly. Ale Bílý dům zřejmě schválil neoptimální plán. Nyní ozbrojené síly, zbývající Američané a ohrožení Afghánci zůstali stát s batohem v ruce.

Objevují se také zprávy, že ve vládě dochází ke vzájemnému obviňování z afghánského debaklu. Ministerstvo obrany viní ministerstvo zahraničí, protože to oponovalo evakuaci amerických civilistů a ohroženého personálu. Ministerstvo zahraničí obviňuje zpravodajskou komunitu, že nepředložila adekvátní varování. Ta ale tvrdí, že predikovala tento výsledek v různých formách po celé měsíce.

Je nicméně pravděpodobné, že ministerstvo obrany poskytlo všechny nezbytné varianty a Bílý dům - zřejmě ruku v ruce s ministerstvem zahraničí - vybralo suboptimální postup. Podobně zpravodajci zřejmě předložili přesné odhady, ale Bílý dům je nedokázal vzít v úvahu, protože podkopávaly dva důležité předpoklady. Prezident Biden nedokázal pochopit sofistikovanost tažení Talibánu, stejně jako jeho úsilí věnované vlivovým operacím a přípravě politického a informačního prostředí během mírových jednání.

Prezident Biden správně převzal odpovědnost za americké stažení. Nicméně v Kábulu a okolí zůstávají v pasti tisíce Američanů. Existuje odhadem 80 000 Afghánců s vízy. Zdá se, že prezident Biden se o jejich osud nestará.

Jediný způsob, jak tento debakl aspoň částečně napravit, je zabránit tomu, aby se rozrostl v ještě širší tragédii. Ačkoliv mise má skončit 31. srpna, prezident musí dodržet slib a nařídit americkým silám, aby zůstaly, dokud všichni Američané a ohrožení Afghánci bezpečně neodletí. Washington musí komunikovat Talibánu, že pokud sám nezajistí bezpečný průjezd na letiště, znamená to pokračující americké vojenské operace za účelem jeho zajištění.

USA musejí zajistit bezpečnou evakuaci amerického a ohroženého afghánského personálu. Musejí dovést operaci NEO do konce. Washington má morální odpovědnost chránit Američany a ty, jimž slíbil pomoci. Nesmí tuto tragédii prohlubovat. Spojené státy nemohou nikoho nechat bez pomoci.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

1
Vytisknout
3688

Diskuse

Obsah vydání | 27. 8. 2021