Výzva společnosti ČEPS: Zveřejněte revizní zprávu o náhradní přenosové soustavě u Břeclavi

21. 8. 2021

čas čtení 5 minut
Tisková mluvčí společnosti ČEPS, která má v ČR odpovědnost za stavbu a správu elektrického vedení velmi vysokého napětí, odmítla varovné, věcné informace ing. Maděry, že náhradní přenosová soustava, postavená u Břeclavi po červnovém tornádu, je potenciálně životu nebezpečná a porušuje českou technickou normu ČSN EN 50341-1.

Tisková mluvčí společnosti ČEPS Hana Klímová píše, že
- zmíněná náhradní přenosová soustava normu ČSN EN 50341-1 plně dodržuje
- byla provedena revize stavby
- za dvacet let se nikomu nic nestalo.

Požaduje, aby Rozhovor Britských listů s ing. Maděrou o této problematice byl z Britských listů odstraněn.

Paní tisková mluvčí neuvedla žádné údaje, potvrzující, že zmíněná přenosová soustava dodržuje zmíněnou normu. Revizní zprávu nezveřejnila.

Šéfredaktor Britských listů jí odpověděl:

Vážená paní Klímová,

samozřejmě velmi rádi zveřejníme podrobné technické vysvětlení ČEPSu, jak náhradní přenosová soustava u Břeclavi splňuje českou technickou normu ČSN EN 50341-1. Nestačí jen říci, že ji splňuje. Analýza Ing. Maděry, autora více než  450 mezinárodních projektů nn, vn, vvn a zvn do napětí až 750 kV a výkonu až 6 000 MW, který pracoval přímo pro cca 25 přenosových a distribučních společností v 15 státech světa, věcně dokazuje opak.

http://blisty.cz/video/Madera5.pdf

Uznáte, že bezpečnost občanů České republiky je prioritní.

Děkujeme

Jan Čulík

Doufáme, že společnost ČEPS poskytne podrobné a věcné informace, které přesvědčivě vyvrátí věcnou kritiku ing. Maděry a dokáže, že jeho trestní oznámení je bezpodstatné.

Ing. Oldřich Maděra na dopis tiskové mluvčí ČEPSU reaguje takto:Zasílám mou odpověď na reakci ČEPS, a.s.

Především bych chtěl znovu připomenout, že jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který vztyčil náhradní přenosovou soustavu napětí 400 kV (dále jen NPT) v otevřené krajině, nijak ji neoplotil a nezabezpečil před vstupem veřejnosti. Dále bych chtěl uvést, že tato dočasná stavba není označena na žádné z mnoha přístupových cest, kterými  jsme prošli, žádnými tabulemi s označením dočasné stavby, s uvedením jejího zhotovitele ani provozovatele. Chybí údaje o zahájení a ukončení dočasné stavby, chybí jakékoliv výstražné tabulky, které by veřejnost varovaly před existujícími nebezpečími.

Jsem přesvědčený, že NPT nesplňuje ČSN EN 50341-1 v následujících bodech:
 • bod 6.1.2 písm. c)
 • bod 6.4.1
 • bod 6.4.3
Dále NPT nesplňuje požadavky Eurokódů a neřídí se ani podnikovou normou společnosti ČEPS, a.s., PNE 33 3300-1, 2. vydání, která ve své příloze M uvádí následující doporučení pro NPT:
 • provedení NPT se zemnícím lanem
 • zemní impedance by neměla překročit hodnotu 1 Ω na žádném z podpěrných bodů s předpokládaným výskytem osob
 • jelikož trasa NPT je do 50 m od staveniště, nelze okolí podpěrných bodů považovat za místa, která nejsou často navštěvována lidmi
 • do kotvících lan instalovat neprůrazný izolátor, pokud je nainstalován, tak je vzhledem k provoznímu napětí nedostatečný.

Reakce ČEPS, a.s., neobsahuje žádné technické informace mimo fakt, že byla vypracována revizní zpráva. Žádáme tímto o zveřejnění této revizní zprávy a očekáváme, že součástí revizní zprávy budou mj:
 • protokoly o měření odporu uzemnění u každého stožáru NPT, včetně popisu metody měření

 • stanovení zkratového proudu u každého stožáru

 • vypínací doby všech příslušných ochran vedení

 • informaci, zda je v provozu automatika opětného zapínání vedení (OZ)
Zároveň žádáme o zveřejnění statického výpočtu minimálně dvou kotevních stožárů pro úsek NPT, který kříží dálnici D2, a písemného souhlasu Ředitelství silnic a dálnic s křížením dálnice D2 touto provizorní NPT.
 
Přikládám detailní výpočty z doplnění trestního oznámení na neznámého pachatele, které jsem podal dne 15. 8. 2021 na Policii ČR, územní odbor Břeclav, a které jsem Vám v té době přeposlal a žádám o jejich zveřejnění. Pokud ČEPS, a.s., tyto výpočty v některém bodě rozporuje, očekávám, že uvedou, ve kterém bodě a z jakých důvodů.

Závěrem bych chtěl uvést, že je mou povinností autorizovaného inženýra specialisty zvn, pokud jsem získal příslušné informace o této dočasné stavbě a zjistil jsem podle hluku, že je v provozu, tak identifikovat případná rizika této dočasné stavby a chránit veřejnost před jejich případnými účinky. Vždy bych se měl přiklonit na stranu bezpečnou. Podle mého názoru bylo povinností zhotovitele tato rizika identifikovat a předem seznámit veřejnost se všemi případnými ohroženími. To se však nestalo.

Přílohy:

https://blisty.cz/video/Madera11.pdf

https://blisty.cz/video/Madera12.pdf
 0
Vytisknout
7357

Diskuse

Obsah vydání | 27. 8. 2021