Problém s vysokonapěťovým vedením u Břeclavi

 17678

Nedaj-li medaili?

16. 10. 2021 / Oldřich Maděra

Výsměch platným normám ČSN, Energetickému zákonu a Zákonu o veřejných informacích Je to již téměř čtyři měsíce, co tornádo těžce postihlo oblast Hrušek, Moravské Nové Vsi, Mikulčic a Hodonína....

 17737

Nebezpečí u Břeclavi trvá

4. 10. 2021 / Oldřich Maděra

Ministerstvo průmyslu a obchodu Doc. Ing. Karel Havlíček, PhD. MBA Ministr průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15  PRAHA 1 datovou schránkou bxtaaw4 Naše zn.: M103 213 DOP03 V ...

 17678

U Břeclavi oprava vysokonapěťového vedení nezačala

3. 9. 2021

Obrázek 1 – Náhradní přenosová trasa je podle typického hluku zapnuta a nikdo na stavbě není Je to již více než dva měsíce od havárie vedení zvn 400 kV u Břeclavi. Podívali jsem tedy znovu na ...