ČEPS: Rozhovor s ing. Maděrou o nedostatcích náhradní přenosové soustavy u Břeclavi může vést k naplnění skutkové podstaty trestného činu

20. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

Vážený pane šéfredaktore,

reaguji tímto na videorozhovor s titulkem „Dvacet čtverečních kilometrů u Břeclavi, kde hrozí smrt“, uveřejněný na serveru Britské listy dne 20. 8. 2021, který nepravdivým a zavádějícím způsobem informuje o údajné nebezpečnosti náhradní přenosové trasy  na vedení V497. Společnost ČEPS se proti informacím uvedeným v rozhovoru zásadně ohrazuje.

Bezpečný provoz přenosové soustavy je jednou z nejvyšších priorit a zároveň posláním ČEPS, a.s., jako provozovatele přenosové soustavy. Náhradní přenosová trasa, která je předmětem rozhovoru, byla vybudována s odbornou péčí a plně v souladu s technickými normami, zejména ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV. Tento soulad je rovněž potvrzen revizní zprávou, která dokládá bezpečnost provozu zmíněného zařízení.

Je rovněž nutné akcentovat, že za dobu platnosti normy ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV bylo zbudováno mnoho kilometrů vedení přenosové soustavy a to vždy v souladu s uvedenou normou a jejími aktuálně platnými zněními. Po dobu více než dvacetileté existence ČEPS, a.s., nedošlo k žádné události, která by znamenala ohrožení zdraví nebo dokonce života občanů vlivem stavebního charakteru vedení velmi vysokého či zvláště vysokého napětí či náhradní přenosové trasy.

Tvrzení uvedená v rozhovoru nejen ze strany respondenta, ale také Vás jako moderátora, jsou nepravdivá a hrubě poškozují dobré jméno ČEPS, a.s. Představují právem nepřípustný zásah do dobré pověsti a oprávněných zájmů ČEPS, a.s., jelikož způsob a forma, jakými jsou informace podávány, již překračuje přípustnou intenzitu oprávněného zásahu (viz např. titulek, hrozba pravděpodobností smrti, zkreslující informace, apod.). Videorozhovor je navíc zcela jednostranný a jako jediný možný výklad prezentuje postoj Ing. Maděry, aniž by v něm ČEPS, a.s., dostala prostor pro vyjádření.

V návaznosti na výše uvedené a rovněž s odkazem na § 10 zákona č. 46/2000 Sb. Vás tímto žádám o uveřejnění odpovědi a zároveň o neprodlenou nápravu ve formě odstranění již způsobeného a nadále trvajícího závadného stavu, tedy stažení videorozhovoru z veřejného mediálního prostoru.

Dále si dovoluji upozornit, že některá tvrzení použitá ve videorozhovoru mohou vést k naplnění skutkové podstaty trestného činu.

S pozdravem,


Mgr. Hana Klímová

vedoucí odboru Komunikace a tisková mluvčí

ČEPS, a.s.

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

1
Vytisknout
5969

Diskuse

Obsah vydání | 24. 8. 2021