Není přijatelné, aby Ivana Šťastná psala rasistické články a Parlamentní listy je publikovaly. V normálních zemích je to trestný čin

27. 8. 2021

čas čtení 6 minut

Otevřený dopis sociálního pracovníka Pavla Velemana k opakovaným vyjádřením se k sociální problematice vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem, paní Ing. Ivany Šťastné, zejména reakce na její článek v Parlamentních listech ze dne 25. 8. 2021 - „29 let nemaká. A desítky takových.“ Občané, dívejte se, na co platíte daně.

Můj oblíbený spisovatel, již zesnulý Ludvík Vaculík vždy razil heslo, že dlouhou dobu čeká, než reaguje a jelikož se většinou dočká od mnohdy povolanějších a odborně a jazykově zdatnějších lidí adekvátní reakce, je rád, že to nemusí psát on.

Leč žádný vedoucí sociálních odborů, žádná asociace sociálních pracovníků, o MPSV ani nemluvě na tuto dlouhodobou mediální smršť výše zmiňované dámy nereaguje. Takže musí reagovat „obyčejný“ referent sociální práce na Praze 10.

 

Jsem dlouhodobě v naprostém šoku při sledování veřejného vystupování vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem, paní Ing. Ivany Šťastné, která dlouhodobě šíří až nenávist mezi klienty a většinovou společností.

Vedoucí odboru sociálních věcí má přeci ze své pozice pomáhat a chránit klienty, jejich integritu, důstojnost a porozumět současnému stavu ve společnosti (komplexní problémy tzv. kultury chudoby, které má vedoucí sociálního odboru alespoň tušit a seznamovat s jejími následky většinovou společnost) a zejména upozorňovat politiky. Šíření laciné nenávisti a stavění proti sobě skupiny méně deklasovaných a více deklasovaných, je skutečně výsměch moderní praxe sociální politiky na místní úrovni a zejména naprosté nepochopení oboru sociální práce, kde tzv. „Kritická sociální práce“ v plné intenzitě a komplexnosti již nyní ukazuje systémové (společenské) problémy, které tyto občany vedou do neřešitelné situace.

Paní Ing. Ivaně Štastné bych například doporučil již druhé, rozšířené vydání knihy sociologa Daniela Prokopa, Slepé skvrny (o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti, nakladatelství Host, 2020). Možná by bylo dobré tuto knihu na sociální odbor zakoupit.

Včerejší článek v PL mne však již donutil reagovat, jelikož opravdu je za hranou etiky sociálního pracovníka na jakékoli pozici.

Již název článku: „ 29 let nemaká. A desítky takových.“ Úřednice vynesla čísla: Občané, dívejte se, na co platíte daně“, Parlamentní Listy 25.8.2021/Kauza je naprosto nevhodný od člověka, který z pozice své funkce (a vedoucí odboru sociálních věcí magistrátního města je již skutečně významná pozice), by měla hájit právě tento segment vyloučených občanů, nehodnotit ze svého subjektivního pohledu podíl jejich vinny na současné situaci (od toho skutečně sociální pracovník není) a hlavně vysvětlovat většinové společnosti celkovou problematiku v sociální oblasti zejména v celé její komplexnosti.

Jakou mohou mít důvěru tito klienti k celému odboru sociálních věcí, pakliže Ing. Šťastná se jim takto vysmívá v tisku, dokonce vytváří tzv. „Hvězdnou pěchotu“ TOP 25 občanů, kteří jsou nejdéle v evidenci „uchazečů“ o zaměstnání v okrese Ústi nad Labem. Tento postup je nejen nechutný, hloupý, na samé hraně zneužití své funkce, ochraně osobních údajů, ale hlavně jednoznačně porušuje „Etický kodex sociálních pracovníků“, který vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv, Listiny základních práv a svobod v ČR, mezinárodních úmluv a legislativy České republiky. Kodex navazuje na zásady etiky sociální práce definované Mezinárodní federací sociální práce a respektuje principy a hodnoty sociální práce. Zde se například píše:

Směrem ke společnosti by měl člověk v sociální oblasti přispívat ke zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám a hodnotám, usiluje o zvyšování prestiže profese sociální práce ve společnosti, je zodpovědný za své jednání vůči osobám, se kterými pracuje, vůči kolegům, podřízeným zaměstnavateli a zejména podporuje sociální smír.

Kdo jiný by se měl tohoto kodexu držet, než vedoucí odboru sociálních věcí, která má pod sebou desítky zaměstnanců a těmito útočnými články na úrovni s dovolením „pavlačové drbny“, pomáhá politikům, kteří vědomě a účelově šíří ve sněmovně nesnášenlivost, klienty sociálních odborů nazývají veřejně pakáží apod. Věta Ing. Ivany Štastné ze včerejšího článku „…zatím mi naslouchají hlavně členové SPD“…, je pro každého empatického a citlivého sociálního pracovníka přímo bolestná.

Jako člověku, který šestnáct let pracuje v terénu s těmito klienty, je mi neskutečně smutno, když čtu tyto opravdu nepravdivé, hrubě zkreslující a hlavně zjednodušující a xenofobním politikům vyhovující články, které napomáhají ke stále více rozdělené společnosti, kde si občané vybíjejí svůj tekutý hněv a svoji flustraci na sociálně deklasovaných. Pakliže takto píše vedoucí odboru sociálních věcí, nedivím se, že například poslanec Volný přímo ve sněmovně předčítá Norimberský zákon pro 21 století (jen místo slova žid je zde použit termín nepřizpůsobivý, Rom, Somálec nebo migrant).

Vyzývám všechny sociální pracovníky v jakékoli pozici, ale i další občany, kteří se o sociální problematiku zajímají, aby podpořením tohoto otevřeného dopisu dali najevo této ženě, že skutečně nemluví za většinu sociálních pracovníků v oboru a její argumenty vůbec nereflektují zásadní problémy při výkonu naší práce.

Jen ve zkratce např. nutnost přijetí zákona o sociálním bydlení, funkčnost úřadů práce, obrovský problém exekucí na klienty, kteří jsou v zajetí obchodníků s chudobou, nedostatečné právní zastoupení těchto občanů, psychické problémy většiny klientů, psychická zátěž dětských domovů u našich klientů, obrovská tolerance společnosti k alkoholu a dalších patologických závislostí, prostě celý komplex problémů, které by měl každý zodpovědný vedoucí sociálních odborů vědět, informovat politiky o této problematice a zejména směrem k veřejnosti nešířil nenávist k této skupině obyvatel. Domnívám se, že ji zažívají i tak dost.

Prosím, dejme veřejnosti jasný vzkaz, že Ing. Ivana Šťastná nereprezentuje většinový názor sociálních pracovníků.Pavel Veleman, sociální pracovník1
Vytisknout
6179

Diskuse

Obsah vydání | 31. 8. 2021