Tisková zpráva:

Územní řízení pro dálnici D5510 u Bzence bylo zastaveno

27. 8. 2021

čas čtení 3 minuty
Stavební úřad v Bzenci dne 11. srpna 2021 na žádost Ředitelství silnic a dálnice ČR zastavil územní řízení pro dálnici D5510 Bzenec – Bzenec Přívoz délky 3,2 km. Investorovi se totiž ani po více než třinácti letech od podání žádosti v červnu 2008 nepodařilo vypracovat takové řešení průchodu dálnice přes ptačí oblast, které by zajistilo i ochranu dotčených pěti druhů ptáků.

Děti Země tento postup očekávaly. Navíc připomínají, že pro navazující část dálnice D5511 Bzenec-Přívoz – Rohatec délky 10,8 km územní řízení ještě ani nezačalo.

„Zastavení územního řízení bylo logické, ale mělo k němu dojít již před deseti lety, kdy bylo řízení již potřetí přerušené. Nicméně máme aspoň další důkaz, že vliv spolků na délce povolování dálnic je malý, v tomto případě spíše žádný. Děti Země totiž během více než třinácti let žádné vyjádření neposlaly,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, podle kterého by úřady neměly správní řízení přerušovat až dvanáctkrát, jako se to stalo v Bzenci.

Podle Patrika bylo přitom již během procesu EIA v roce 2006 jasné, že pokračovat v plánování dálnice D55 přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví s ochranou čápa bílého, motáka pochopa, strakapouda jižního, strakapouda prostředního a především lelka lesního se skřivanem lesním, bylo nerozumné.

Děti Země, Česká společnost ornitologická a další spolky a také nezávislí odborníci tehdy doporučovali vést dálnici D55 po levém břehu řeky Moravy a ptačí oblasti se tak vyhnout.

Technickou reálnost tohoto koridoru přitom prokázala studie z dubna 2007, která dokonce předložila dvě varianty trasy dálnice, jednu také s tunely.

„Pokud stát místo jednoduchých změn územních plánů s dálnicí mimo ptačí oblast trvá na riskantní trase, pak je logické, že mu bude dlouhé roky trvat, než vyřeší především zraňování a úhyn chráněných druhů ptáků, hluk, světelný a tepelný smog a zábor biotopů kolem čtyřiceti hektarů a jejich fragmentaci. Navrhnout reálná zmírňující opatření, včetně kompenzací za ztrátu biotopů, je totiž odborně a časově náročné,“ připomíná Patrik. 

Děti Země také upozorňují, že úsek dálnice D5510 Bzenec – Bzenec Přívoz délky 3,2 km má mít na ochranu ptáků v ptačí oblasti oboustranné galerie délky asi 2 km a úsek D5511 Bzenec-Přívoz – Rohatec délky 10,8 km rovněž oboustranné galerie, ale délky až kolem 9,5 km.

Oba úseky získaly stanovisko EIA sice v červnu 2006 a v srpnu 2010 s výstavbou zahloubených tunelů, avšak stanovisko EIA z roku 2010 již není platné.

„Územní řízení pro kratší úsek u Bzence bylo sice zastaveno, ale tento úsek po deseti letech úsilí získal aspoň obě výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Úsek k Rohatci ovšem nemá žádné rozhodnutí,“ uzavírá Patrik.

Podle zjištění Dětí Země dálnice D5509 Moravský Písek – Bzenec délky 4,1 km získala od Ministerstva dopravy dne 19. července 2021 stavební povolení, ale není pravomocné, neboť proti němu podala rozklad jedna osoba.

Úsek dálnice D5508 Staré Město – Moravský Písek délky 8,8 km získal od ministerstva stavební povolení v listopadu 2019 a úsek D5507 Babice – Staré Město délky 8,5 km má stavební povolení od května 2019.

1
Vytisknout
3530

Diskuse

Obsah vydání | 31. 8. 2021