Jak televize Prima před volbami manipuluje

30. 8. 2021 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty
V pátek  mi volal redaktor TV Prima s tím, že zpracovává informace od zastupitele hlavního města Prahy pana Prokopa (ANO). Podle něj je Pražský inovační institut odkladiště Pirátů, podezřele hospodaříme a jsme veskrze neužiteční, píše Bohumil Kartous, ředitel Pii. 

Vysvětlil jsem panu redaktorovi, že pro zaměstnání v Pii není důležitá politická aktivita, která je ostatně základním lidským právem, tedy nesmí zvýhodňovat ani diskriminovat. Že ze zhruba 50 spolupracovníků vím o třech lidech se stranickou příslušností, z toho dvou z Pirátské strany.


 
Že jsme za poslední rok udělali řadu personálních změn, přičemž ani v jedné nerozhodovala politická příslušnost, nýbrž (ne)naplnění vzájemných očekávání.

Dále jsem byl konfrontován s tím, že Pii údajně “používá peníze z EU na platy.” Vysvětlil jsem panu redaktorovi, že projekty, které realizujeme (Prague Smart Accelerator, Implementace krajského akčního plánu atp.) jsou založeny zejména na lidské práci, tedy jsou koncipovány tak, že mzdové náklady vytváří významnou část rozpočtu a že nerozumím námitce.

Dále jsem panu redaktorovi poskytl přehled všech dosud realizovaných projektů, popis toho, jak probíhá detailní kontrola hospodaření se svěřenými prostředky (odkaz na web Pii).

Dále jsem pana redaktora informoval, že v naší správní a dozorčí radě jsou také členové ANO a ODS, kteří mají na rozdíl od zastupitelů citovaných v reportáži o činnosti Pii potřebné informace a od nichž jsem kritiku v tomto smyslu nezaznamenal.

Také jsem pana redaktora informoval o tom, že jsem všem zastupitelským klubům hlavního města Prahy nabídl možnost schůzky, kde bych Pii představil a odpověděl na dotazy. Zatímco tři kluby tuto možnost využily, klub ANO nejprve termín nabídl, žel nevýhodný, dále přestal komunikovat. Klub ODS vůbec nereagoval.

Požádal jsem redaktora, aby informace uvedl v reportáži. Nic z toho se tam neobjevilo, pouze jedna věta zcela vytržená z kontextu telefonického rozhovoru, kde tvrdím “že z něčeho lidi přece platit musím”.

Ze strany Prima a CNN Prima NEWS jde o bezdůvodnou diskreditaci naší práce a manipulativní poškozování naší reputace založené na domněnkách pronášených v rámci permanentní politické kampaně. Budu žádat vedení redakce o zveřejnění úplných informací o činnosti Pii. Pokud nevyhoví, dám podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, aby jednání televizní stanice prošetřila. Jakkoliv nelze dosáhnout odstranění způsobených škod, jde o princip nepřijatelnosti šíření pomluv s postranními zájmy prostřednictvím tzv. nezávislých médií.

Geneze “mediální kauzy”: Pan zastupitel Prokop nejprve zveřejnil své příznakové domněnky na sociální síti. Následně je odstranil, objevily se však na Parlamentních listech. Následně se začal zajímat Blesk a TV Prima, obě redakce dostaly tytéž informace. Blesk ještě svůj text nevydal, jsem zvědav.


Za užitečností a transparentností naší činnosti si stojíme

Reakce na medializovaná nařčení Pražského inovačního institutu ze strany opozičního zastupitele HMP z hnutí ANO.-1
Vytisknout
5926

Diskuse

Obsah vydání | 1. 9. 2021