Vojtěch Landa

Vojtěch Landa (* 1981) pochází z Moravské Třebové. V Brně vystudoval anglický jazyk na Pedagogické fakultě MU a scenáristiku na Divadelní fakultě JAMU. Je autorem jedné rozhlasové hry, jedné povídkové knihy a natočil několik krátkých filmů. Vystřídal všelijaká zaměstnání, mimo jiné pracoval jako produkční Festivalu spisovatelů Praha a také pro Kino Pilotů. Po zavření kina nyní pracuje v charitě pro pomoc lidem bez domova.