8795

Jiří Kalát

Narozen 1984, novinář českého lokálního tisku.

Jsem ještě "dítě komunismu" i když si z něj pamatuji pouze lampiónový průvod, oranžovou limonádu a vím, že Černobyl explodoval na moje druhé narozeniny. Od té doby jsem hodně cestoval a poznával svět. Hledal principy, které fungují všude bez rozdílu, stejně jako takové, které jsou specifikem svého regionu. Četl, učil se i psal, převážně o cestování a cizích krajích.

Během studia žurnalistiky a archeologie jsem si zamiloval Blízký východ. Díky několik předmětům a kurzů, jenž mi bylo dovoleno absolvovat na katedře politologie, se mi otevřela problematika komplikovaná a těžko uchopitelná. Zvláště v izraelsko-palestinském konfliktu je možné nalézt na obou stranách betonové zdi množství lži, propagandy, polopravd, fanatiků či fanatických stoupenců toho či jiného názoru. Možná tato komplikovanost, částečně i nedokonalost literatury, mě nakonec přiměla opustit univerzitu a odjet do Izraele. Jsem zde už několik měsíců, každodenně se stýkám s realitou místního žití a musím říct, že to co je napsáno v mnoha knihách, je na míle vzdálené tomu, co je zde.