Sokolnický kvíz

31. 8. 2021 / Soňa Svobodová

čas čtení 2 minuty

 


1/ Jako panovnický dar býval v desátém století používán..?


a) bílý raroh lovecký

b) káně

c) sokol stěhovavý

 

2/ V sedmnáctém století se sokolnictví věnovali pouze..?


a) panovníci

b) panovníci a šlechta

c) poddaní


3/ Který z těchto tří dravců, loví svou vyhlédnutou kořist tak, že se v její dostatečné vzdálenosti spustí dolů a přibližuje se k ní nízko nad zemí, stíněn trávou nebo terénem?


a) jestřáb lesní

b) ostříž lesní

c) sokol stěhovavý


4/ Uhodnete, který z těchto tří dravců loví svojí kořist z výšky, někdy i střemhlavým letem?


a) krahujec obecný

b) pochop rákosní

c) sokol stěhovavý


5/ Co musí splňovat sokolník v České republice?


a) 18 let, úspěšně složené myslivecké a sokolnické zkoušky

b) 15 let + sokolnické zkoušky

c) 16 let + myslivecké zkoušky


6/ Co musí obsahovat výstroj dravce?


a) chvatová pouta, obratlík

b) chvatová pouta, obratlík, dloužec, rolničky nebo vysílačku

c) chvatová pouta, obratlík a dloužec


7/ Kolik párů dravců se může chovat v chovné komoře?


a) jeden pár

b) dva páry

c) tři páry


8/ Uhodnete, kteří z těchto uvedených dravců vyžadují největší chovnou komoru?


a) jestřábi

b) káně

c) orli


9/ Který z těchto dravců se běžně nepoužívá v sokolnictví?


a) orel skalní

b) sup bělohlavý

c) jestřáb lesní


10/ Který z těchto orlů se používá v sokolnictví?


a) orel skalní

b) orel královský

c) orel bělohlavý

11/ Myslíte, že Orel mořský, který žije na mořském pobřeží, žije i v České republice? Uhodnete, která z těchto tří možností je ta správná?


a) vyhynul

b) ne

c) ano


12/ Latinské slovo aquila v překladu znamená?


a) sokol

b) jestřáb

c) orel


13/ Který z těchto dravců nehnízdí v České republice?


a) kondor havranovitý

b) poštolka obecná

c) káně lesní


14/ Ve kterém roce došlo k legalizaci sokolnictví v České republice?


a) 1947

b) 1967

c) 1987


15/ Od kterého roku je české sokolnictví zapsáno organizací UNESCO na seznamu Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva?


a) 2016

b) 2017

c) 2018

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

1/ a, 2/ b, 3/ a, 4/ c, 5/ a, 6/ b, 7/ a, 8/ c, 9/ b, 10/ a, 11/ c, 12/ c, 13/ a, 14/ b, 15/ a p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% }

Autorka kvízu Soňa Svobodová, odborní poradci Mirka a Lubor Křivkovi

0
Vytisknout
3581

Diskuse

Obsah vydání | 2. 9. 2021