Až polovině volně rostoucích druhů stromů na světě hrozí vyhynutí

2. 9. 2021

čas čtení 3 minuty

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous

Podle dosud nejobsáhlejšího celosvětového soupisu je třetina až polovina volně rostoucích druhů stromů na světě ohrožena vyhynutím, což představuje riziko rozsáhlejšího kolapsu ekosystému.

Podle zprávy o stavu světových stromů, která byla zveřejněna ve středu spolu s výzvou k naléhavým opatřením ke zvrácení tohoto trendu, je zemědělství zdaleka největší příčinou vymírání lesů.

Mezinárodní studie zjistila, že ohroženo je 17 510 druhů stromů, což je dvojnásobek počtu ohrožených savců, ptáků, obojživelníků a plazů dohromady, informuje list Guardian.

Jedná se o 29,9% z 58 497 známých druhů stromů, které na světě rostou. Podíl ohrožených druhů je však pravděpodobně vyšší, protože dalších 7,1% je považováno za "pravděpodobně ohrožené" a 21,6% není dostatečně vyhodnoceno. Pouze 41,5% je potvrzeno jako bezpečné.

Problém byl patrný po celém světě. Nejvíce (1 788) ohrožených druhů stromů, včetně mahagonu velkolistého, palisandru a eugénie, roste v Brazílii, kde se nachází nejrozmanitější prales planety - Amazonie. V Číně, šesté zemi světa s největší biologickou rozmanitostí, patří mezi 890 ohrožených druhů magnólie, kamélie a javor.

Tropické ostrovní státy, zejména Madagaskar, jsou neúměrně postiženy; jde zejména o ebenové dřevo a palisandr. Ale i v Evropě - která je na přírodní rozmanitost poměrně chudá - došlo k alarmujícímu poklesu jeřábů. V Severní Americe způsobují škůdci a choroby vážné ztráty populaci jasanu.

Botanici označují stromy za "páteř přírodního ekosystému". Přestože dosud vyhynulo pouze 0,2% druhů, podle autorů by zrychlující se úbytek mohl mít neblahé následky. Lidé jsou přímo ovlivněni ztrátou sekvestrace uhlíku, produkce kyslíku, dřeva pro stavby, paliva na otop, přísad do léků a potravin; ztrátou nárazníků před bouřemi a pohody, kterou přináší stín. Pravděpodobně ještě důležitější jsou nepřímé dopady na přírodní systémy podpory života. V mnoha částech světa jsou stromy pilíři zdravého ekosystému. Bez nich ostatní rostliny, hmyz, ptáci a savci jen těžko přežívají.

"Stromy jsou nezbytné ... je to jako věž Jenga. Vytáhněte špatný strom a ekosystém se rozpadne," uvedla hlavní autorka zprávy a vedoucí oddělení stanovování priorit ochrany přírody ve společnosti Botanic Gardens Conservation International (BGCI) Malin Rivers. "Když se podívám na tato čísla, mám pocit, že musíme jednat hned."

Zpráva identifikuje hlavní hrozby pro stromy. Na prvním místě je zemědělství (plodiny 29% a hospodářská zvířata 14%), následuje těžba dřeva (27%), bydlení a jiná komerční výstavba (13%), požáry (13%), těžba (9%), plantáže celulózy (6%) a invazní druhy (3%). Změna klimatu (4%) je na konci seznamu, i když nezahrnuje tlak, který zvyšují požáry a zemědělství.

BGCI doporučuje rozšíření chráněných území pro ohrožené druhy, kampaně zaměřené na výsadbu nejrizikovějších populací, užší globální spolupráci, více finančních prostředků na ochranu přírody a větší úsilí o podporu druhů v botanických zahradách a semenných bankách.

Skupina spustila portál GlobalTree Portal, online databázi sledující snahy o ochranu stromů na úrovni druhů, zemí a světa.

 

Ceůý článek v angličtině ZDE

0
Vytisknout
3624

Diskuse

Obsah vydání | 7. 9. 2021