Ještě možná upřesňující dodatek k chřipce a přímo ke covidu-19

2. 9. 2021 / Miloš Dokulil

čas čtení 4 minuty
 

Obě shora zmíněná onemocnění mají řadu podobných znaků, ale také závažných rozdílů. Určitě se hodí zopakovat, že výskyt tradičního typu chřipky (včetně proslulé pandemie z let 1918-20, kdy nejméně 50 milionů lidí na nákazu zemřelo) v uplynulé „chřipkové sezóně“ – od podzimu 2020 – takřka vůbec nebyl registrován. Naproti tomu kromě zamoření málem na celé zeměkouli covidem-19 zhruba týmž virem byl hned ještě v září 2020 zaznamenán jeho výskyt v nové a zákeřnější variantě, později v rámci koronavirů pojmenované „alfa“ (přitom vůči ní, ani vůči případným dalším variantám zatím nedisponujeme žádnou přímo adresně vyvinutou vakcínou!). Nezapomínejme, že pokud mají viry možnost dalšího svého šíření, snadno se projevují v nových variacích. Před zářím 2021 máme zatím evidovány čtyři nové varianty covidu-19; teď zatím převažuje výskyt „delta“ (s řadou dílčích mutací); kromě rychlejšího šíření nákazy jde též o často nebezpečnější průběh onemocnění.

 

Zmiňoval jsem se v BL z 31. 8. v příspěvku Chřipka, vakcíny a trvající realita rizik o docela podrobné řadě již nějak evidovaných údajů kolem covidu-19 (včetně zdroje těch informací). Především je nutno vzít v úvahu fakt, že původní vakcíny nemohly stopovat možné příští varianty výskytu jmenovitě sledovaného onemocnění; jinak řečeno: výchozí injekční látka nebyla a není spolehlivou ochranou před nákazou „delta“ covidem, ani v takovém případě před případnou nutností nemocničního zákroku (stále ovšem pod obecnější adresou „SARS-CoV-2“). Jde-li o vakcínu specifikovanou na dvě s časovým odstupem poskytované dávky, tak ovšem samotná výchozí injekce ani původně nebyla 90-procentní (nebo aspoň 75-procentní) ochranou proti dalším mutacím covidu-19.

Navíc bychom měli vždycky sledovat nejen to, odkud a kdo je zdrojem sledované informace, ale taky, z jakých pramenů čerpá a jaký je jejich možný či předpokládaný dosah. Důležitým může být údaj, že zdrojový text vyšel především (ne-li třeba dokonce výlučně) z údajů průmyslově vyspělých zemí (nebo u některých zemí jen podpůrně z vládou poskytnutých – a zřejmě jí také pravděpodobně „redigovaných“ – dat). Některými chorobami jsou více postiženi muži, jiné negativně zasahují víc nebo výlučně ženy (nikoli nutně paralelně se vyskytující tělesné orgány). Další rozdíly vznikají lokalizací sledované populace (jinak v poušti, jinak v pralese, a zase jinak v blízkosti třeba Severního polárního kruhu). Rovněž věk může být nějak relevantní pro zanedbatelný anebo závažný výskyt sledovaného jevu; někdy doprovodně může být závažné sociální postavení sledovaných osob. A ovšem: čas, k němuž se váže komentovaná informace, může znehodnotit věrohodnost závěrů posluchače či čtenáře, pokud si neuvědomí možné datování sledovaného jevu nebo s ním souvisící a prezentovanou zkušenost (co a od kdy, nebo do kdy, mohlo být zaznamenáno jako míra závažnosti sledovaného procesu). — (Mj. se to týká již zjištěné omezené míry účinnosti stávajících vakcín vůči „delta“ variantě covidu-19. Přitom je ale nesrovnatelně vyšší úmrtnost po nákaze tím „delta“ virem, než to bylo u předchozích variant.)

Ne že bychom měli teď automaticky být mimo rizika sezónního každoročního výskytu chorob horních dýchacích cest, pokud zatím denní počet nových nákaz je malý. I když dosavadní zkušenost s covidem-19 by mohla (a měla) přispět k tomu, aby mj. nepropukla v ČR (ale ani v okolním světě) další vlna koronavirové infekce. Jistou – a nemalou roli – zde hraje rovněž důvěra v určitou účinnost dosavadních vakcín a jejich dostupnost. (Viz mj. můj příspěvek v BL z 12. 8.: Důvěra v injekce je nakřápnutá, či oprávněná? - Důležité je, že v Berlíně nyní vzniklo mezinárodní středisko WHO pro předběžné varování před koronavirem, ohlášené 5. 5. 2021 a ustavené 1. 9.) A nezapomeňme, že neočkovaní jsou pro nové šíření virových nákaz náchylnější než již takto očkovaní, protože nemají protilátkami předpřipravené vlastní tělo ani k možnému zbrzdění vzniku takové nákazy.


-2
Vytisknout
3487

Diskuse

Obsah vydání | 7. 9. 2021