Putinova banka se stěhuje do Budapešti, dostala tam neuvěřitelné výsady a pravomoci

22. 2. 2019

čas čtení 2 minuty
Foto: Maďarský ministr financí a šéf Putinovy banky podepisují níže popsanou neuvěřitelnou dohodu

Putinův trojský kůň na území Evropské unie. Další případ typu "sledujte peníze". Jako v Salviniho Itálii.

Moskevská Mezinárodní investiční banka (IIB)  přesunuje své ústředí do Budapešti. Je to spojeno s množstvím znepokojujících faktů.

Maďarský parlament tento týden jednal o mezinárodní dohodě, která má umožnit založení nového budapešťského ústředí této banky. Tato nová mezinárodní smlouva, včleněná do maďarského práva, poskytuje moskevské bance množství mimořádných práv. Banka je právním pokračovatelem RVHP a banky bývalé sovětské hospodářské integrace.

Kromě ustanovení, že maďarský stát poskytně bance celou novou budovu ústředí a další infrastrukturu, dohoda potvrzuje, že veškeré náklady budou hradit maďarští daňoví poplatníci - včetně modernizace, činží a bezpečnosti.

 V dohodě je také řada podmínek, které zaručují, že maďarský stát nebude smět vstoupit do budovy ruské banky v Budapešti před předchozího souhlasu ruské banky. Banka bude mít podobné právní postavení, jaké mají diplomatická zastupitelství a kanceláře mezinárodních organizací. Maďarský stát zajistí bezpečnost ruské banky tím, že rozmístí před bankou "dostatečné množství maďarských policistů", kteří ale bez svolení banky nebudou smět vstoupit dovnitř.

Úřadovny banky IIB budou nedotknutelné a budou pod plnou kontrolou IBB. Budou se těšit imunitě vůči všem druhům konfiskací a žádná výkonná či soudní moc nebude moci rozhodnout jinak.

Veškerý kapitál banky IIB v Budapešti bude imunní vůči všem omezením, předpisům, kontrole a moratoriím. Činnost banky IBB nebude přístupná dohledu žádné kontrole finančních úřadů a žádné jejich investigaci, banka nebude mít povinnost vypracovávat zprávy o své činnosti ani nebude muset registrovat či předem žádat o registraci své činnosti. Banka nebude podrobena žádným právním procedurám maďarského státu. Nebude platit žádné daně ani cla a nebude podrobena omezením dovozu a vývozu.

Zaměstnanci banky IIB a jejich rodiny budou mít diplomatickou imunitu, ale Maďarsko bude muset také zajistit, že všichni hosté banky IBB budou smět vstupovat na maďarské území bez ohledu na jejich občanství. Maďarsko bude muset poskytnout diplomatickou imunitu všem osobám jednajícím s bankou IIB.

V praxi to znamená, že banka IIB bude mit právo přivést kohokoliv na území Evropské unie.

Podrobnosti v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
9158

Diskuse

Obsah vydání | 26. 2. 2019