Almir Strinić

Autor je studentem  sociální antropologie a politologie na Freie Universitat, Berlin/ Bogazici University Istanbul