Venezuela: 85,5 % dotázaných požaduje, aby armáda vpustila do země humanitární pomoc

22. 2. 2019

čas čtení 1 minuta
Podle průzkumu provedeného firmou Hercon Consultores si 85,5 % dotázaných Venezuelanů přeje, aby se armáda vrátila do kasáren a vpustila do země humantární pomoc, informuje Ana María Matuteová.


Předseda společnosti Marcos Hernández López vysvětlil, že průzkum byl proveden na vzorku 1 200 osob v rámci terénní studie provedené ve dnech 3.-18. února. Vzorek zahrnul osoby starší 18 let zapsané ve voličském seznamu z městských i venkovských oblastí po celé zemi. Úroveň spolehlivosti činí 95 % a maximální odchylka 3,2 %. 54,5 % vzorku se nachází v nejnižších společenských vrstvách.

Mezi položeným otázkami byli respondenti dotazováni, zda by v případě konfrontace hájili prezidenta Nicoláse Madura. 75,5 % odpovědělo, že nebudou "ochotni". Naproti tomu těch, kdo by "velmi ochotně" nebo "ochotně" hájili prozatímního prezidenta Juana Guaidóa, bylo dohromady 79,8 %.

Na otázku "Nakolik věříte výrokům Nicoláse Madura?" 79,2 % uvedlo, že "vůbec". Podobné procento respondentů (78,9 %) se domnívá, že Maduro je "loutkou Castrovy vlády". Naproti tomu 11,1 % věří tvrzení, že "Guaidó je loutkou Trumpovy vlády".

Pouze 12,9 % odpovědělo, že větší jistotu představuje vůdce chavistů, zatímco 82,3 % tvrdí, že věří Guaidóovi.

Tvrzení "S Guaidóovou politickou změnou je ve Venezuele bezpečno" odsouhlasilo 83,5 % dotázaných, kdežto s výrokem "S Madurem má země budoucnost" vyjádřilo souhlas jen 11,9 % respondentů.

81,9 % dotázaných uznává Guaidóa za dočasného prezidenta a 80,3 % se domnívá, že Maduro by měl odstoupit.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE

0
Vytisknout
4172

Diskuse

Obsah vydání | 26. 2. 2019