Výročí Manifestu komunistické strany: Má Marx ještě dnes co říci?

22. 2. 2019

čas čtení 2 minuty
Útlá brožurka s názvem Manifest komunistické strany byla poprvé publikována 21. února 1848. Její kontroverzní spoluautor Karl Marx se stal předmětem zájmu Michaela Stuchberyho.


Karl Marx narozený v roce 1818 v Trevíru pocházel z dobré rodiny. Syn právníka měl příležitosti a vyhlídky, které ho mohly doživotně zajistit, pokud by se pro ně rozhodl.

Jenže brzy se projevila jeho radikální povaha a vstoupil do řady společností agitujících proti absolutistické politice Pruska. Tak se dostal do hledáčku úřadů, v němž setrval až do konce pobytu v Německu. (Některé prameny ukazují na sledování Marxe pruskými agenty i během celého pobytu v exilu - pozn. KD.)

Je ironické, že se radikální Marx přiženil do bohaté rodiny. Jeho žena Jenny von Westphalenová pocházela z nově pošlechtěného rodu a někteří jejich vztah považovali za skandální, zejména když Marxova rodina konvertovala od judaismu. Navzdory výkyvům jejich společného soužití, včetně období tvrdé bídy, si byli navzájem oddáni po celý život. (Marx ve skutečnosti v roce 1851, osm let po svatbě, zplodil nemanželského syna Fredrika se svou posluhovačkou Helen Demuthovou, což na sebe velkoryse vzal jeho dlouholetý přítel Friedrich Engels - pozn. KD.)

Dodnes probíhá debata o tom, zda zločiny Lenina, Stalina a dalších despotů ovládajících státy hlásící se ke komunismu vyplývaly z Marxovy teorie. Ovšem doma v Německu se Marxovi dostalo srovnatelného místa jako jiným myslitelům, jejichž myšlenky změnily svět - jako byli Kant, Hegel nebo Schopenhauer.

Marxův odkaz žije, upovídaně a svéhlavě, a to by se mu zřejmě líbilo. Přivedl mnohé ke zkoumání mocenských struktur a jeho myšlenky pomohly milionům lidí zlepšit život. To že jiní použili jeho myšlenky k založení tyranií by však mělo být také vzato v úvahu.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
4477

Diskuse

Obsah vydání | 26. 2. 2019