Abeceda asociálního státu, jehož realitu v praxi zažívá stále větší skupina občanů ČR – podzim 2022

4. 11. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 7 minut

(Věnuji panu Janu Čulíkovi k jeho narozeninám - za mne člověk, který pro tento stát a skutečnou svobodu slova udělal strašně moc)

  1. V asociálním státě se běžně stává, že lidé stojí několikahodinové noční fronty na registraci u lékaře, pediatra, stomatologa i když jsou povinně hlášeni u své zdravotní pojišťovny

  1. V asociálním státě se stává normou, že za osmihodinovou pracovní dobu si pracující občan nezajistí platem nebo mzdou finance na kvalitní a plnohodnotný život (pracující chudoba)

 

    C. V asociálním státě je zcela nefunkční model záchytné sociální sítě. Je naprosto běžné nelegitimní nevyplácení zákonných dávek občanům z důvodu naprostého personálního kolapsu instituce, která má v popisu práce toto zajistit

    D. V asociálním státě se pracuje většinou až do smrti, starobní důchodci jsou občané druhé kategorie a jsou nuceni i v důchodovém věku dělat podřadné práce, jelikož propad životní úrovně je ve stáří nesnesitelný

    E. V asociálním státě je nedostatek sociálních pracovníků, psychologů, psychiatrů… Asociální stát není schopen zajistit lidem s duševním onemocněním pobyt v přirozeném prostředí svého bytu nebo komunity a primární medicínská péče je i nadálwe k dispozici jen  v ústavech, které byly zřízeny koncem 19. století

    F. V asociálním státě se čeká na vyřízení zásadních a životně potřebných dávek při špatném zdravotním stavu rok i déle (příspěvek na péči, nemocenská…), asociální stát na žádných  úrovních politického řízení neřeší, že na těchto pracovních pozicích například v městské části s 110 000 obyvateli nemá ani jednoho posudkového lékaře, natož, aby zřizoval moderní posudkové týmy lékařů, sociálních pracovníků a fyzioterapeutů, jak je běžné ve vyspělých zemích

    G. V asociálním státě se nevybírají daně pomocí progresivního zdanění, je zde naprosto snadné běžně snižovaat daňovou zátěž u vysokopříjmových občanů v takové míře, že procentuálně platí pracovník, který uklízí kancelář podnikatele více na daních než majitel firmy. Bohatí obyvatelé těchto zemí jsou silně zvýhodňováni a vytváří se uzavřená skupina oligarchů spojená s politiky


    H.  V asociálním státě je stále více nedostupné školství pro všechny chudší skupiny obyvatel. Dochází zde k segregaci z důvodu rasy, sociálního vyloučení nebo zdravotního handicapu, vše je podřízeno statusovému zázemí rodiny


    CH. V asociálním státě je nedostupné bydlení pro většinu obyvatel země (nájemní, vlastnické, družstevní). V Česku se bydlení stalo naprosto nedostupnou  komoditou pro všechny občany s průměrným platem. Byty se staly obětí   obchodních spekulací. Asociální stát je přežitek konce 20. století a v 21. století není pro něj místo, pakliže chce lidská civilizace přežít


    I. Asociální stát se musí hrbit a ponižovat i před mnohdy menšími státy, jelikož jeho autorita díky oslabení prakticky všech sociálních věcí, které jsou v troskách - je minimální


    J. V asociálním státě je není vysoký průměr dožití věku u mužů ani u žen a tyto státy a jejich hlavní města se nikdy neumisťují na předních žebříčcích míst, které jsou brány jako nejlepší místa k životu


    K. V asociálním státu je normou naprosto nefunkční a podfinancovaná tzv. obor sociální práce, na který jsou kladeny naprosto nepřiměřené požadavky, které jsou primárně politické


    L. V asociálním státě je veliká korupce, lidé nevěří svému státu a z valné většiny neplatí daně. Asociální stát není schopen vysvětlit svým bohatším občanům, že si progresivním zdaněním zajišťují bezpečnost v ulicích, nižší kriminalitu a celkově laskavější atmosféru ve společnosti


    M. V asociálním státu je zcela běžné, aby politici byli trestně stíhání a i nadále zůstávali ve svých funkcích. Slabá občanská společnost si nevynutí dodržování základních etických norem politiků na všech úrovních


    N. V asociálním státě je politik uchráněn konfrontace se svobodnými médii, je zde možné volně provozovat kabinetní politiku bez patřičných výstupů směrem k veřejnosti


    O. V asociálním státě se stává naprostou přirozeností, aby několik stovek oligarchických rodin rozhodovalo bez účasti veřejnosti o nejdůležitějších politických otázkách


    P. V asociálním státě je naprosto normální, že většina médií je vlastněna miliardáři a ostatní média jsou naprosto cíleně ekonomicky ničena nebo podléhají autocenzuře, aby byla i nadále  financována


    R. V asociálním státě není normální, aby u každého občana byl využit jeho maximální potenciál, není zde podporována ani dotována kvalitní kultura (literatura, divadlo, film, výtvarné umění…). Asociální stát nechává vyhladovět vše, co ho ohrožuje v uplatňování stále větší poslušnosti


    S. V asociálním státě není genderová vyrovnanost v politickém rozhodování, jelikož dominance zvykového (mužského) práva je plně podporována ze strany státu jako věc přirozená a neměnná


    T. Asociální stát neumožňuje svým občanům celoživotní podporu ve své snaze „vícerozměrnosti“, ekonomická otázka je vždy zásadní a jedinec má jen formálně právní ochranu, která je v praxi pro sociálně slabší nedosažitelná


    U. Asociální stát umožňuje vytváření ghett, kde žijí statisíce občanů s věkovým dožitím zhruba o 20 let menším než většinová společnost. Kultura chudoby je tu běžnou normou, na kterou si většinová společnost časem zvykla stejně jako média a politici


    V. Asociální stát vede skrytě a pokrytecky od dětství občany k pragmatickému, sobeckému jednání a chování (jiné se nevyplatí). Sobectví je v něm dlouholetou normou spokojeného přežívání: Zvykem je ponižovat se směrem k mocným a hrubostí vůči bezmocným si to kompenzovat


    W. Asociální stát má daleko horší hospodářské výsledky než stát sociální, v asociálním státě narůstá propast mezi jednotlivými skupinami společnosti, panuje zde nenávist, nevraživost a stálý boj


    X. Asociální stát nepomáhá občanům a nemotivuje je k pomoci ostatním, vede je k pouze k individuálnímu, systémovému sobectví a starání se pouze o své přežití


    Y. V asociálním státě lze  dlouhodobě využívat xenofobii, nenávist, rasismus jako nástroj moci. Každodenností zahlcený jedinec, který bojuje o ekonomické přežití - je nabádán politiky, aby směřoval svůj hněv právě na tyto skupiny


    Z. Proti asociálnímu státu se musí bojovat, jelikož se v něm kromě úzké skupiny oligarchů a obslužného personálu této skupiny obyvatel - nikdo necítí dobře.    Česká republika je dlouhodobě stále více asociálním státem – to poznává současná ČR 2022

4
Vytisknout
8484

Diskuse

Obsah vydání | 8. 11. 2022