USA a Británie vůbec neplní své závazky finanční pomoci pro důsledky globálního oteplování v chudých zemích

7. 11. 2022

čas čtení 6 minut
Podpora rozvojových zemí bude na konferenci Cop27 klíčovým tématem, ale nové údaje ukazují, že bohaté země tu pomoc prostě neposkytují.
 
Spojené státy, Velká Británie, Kanada a Austrálie neposkytly svůj "spravedlivý podíl" na financování klimatických opatření pro rozvojové země v řádu miliard dolarů, ukazuje analýza.

Hodnocení, které provedla společnost Carbon Brief, porovnává podíl mezinárodního financování v oblasti klimatu, který poskytly bohaté země, s jejich dosavadním podílem na emisích uhlíku, což je měřítko jejich odpovědnosti za klimatickou krizi.


Bohaté země se zavázaly, že do roku 2020 budou rozvojovým zemí  poskytovat 100 miliard USD ročně. Ten cíl nebyl splněn. Podíl Spojených států na této částce by na základě jejich dosavadních emisí činil 40 miliard USD, avšak v roce 2020, což je poslední rok, za který jsou údaje k dispozici, poskytly pouze 7,6 miliardy USD. Austrálie a Kanada poskytly jen zhruba třetinu finančních prostředků uvedených v analýze, zatímco Spojené království poskytlo tři čtvrtiny, ale přesto nedosáhlo 1,4 miliardy dolarů.

Otázka financování opatření v oblasti klimatu bude mít zásadní význam pro pokrok na summitu Cop27, který začal v neděli v Egyptě. Rozvojové země se na vzniku klimatické nouze podílely jen málo, a proto je financování ze strany bohatých zemí nezbytné pro vytvoření důvěry potřebné pro společnou globální akci. Bohaté země uznávají, že zranitelné země čelí "situaci života a smrti" a potřebují mnohem více než 100 miliard dolarů, ale poskytování peněz je sporné a pomalé.

Těchto 100 miliard dolarů mělo podpořit snižování emisí uhlíku a práci na adaptaci komunit na stále extrémnější počasí způsobené globálním oteplováním. Série zpráv z minulého týdne však odhalila, jak blízko je planeta klimatické katastrofě, protože "neexistuje žádná věrohodná cesta [snižování emisí uhlíku] k 1,5 °C", což je mezinárodně dohodnutá hranice teploty, která má zabránit nejhorší klimatické krizi.

Některé dopady klimatu jsou však tak závažné, že se jim nelze přizpůsobit, a na konferenci Cop27 budou zranitelné země požadovat pokrok ve financování "ztrát a škod" na obnovu po katastrofách. Bohaté země v minulosti takové výzvy odmítaly, protože se obávaly neomezené odpovědnosti.

Nová analýza se týká 24 zemí "přílohy II", které se podílejí 40 % na historických emisích a jsou povinny poskytovat finanční prostředky na ochranu klimatu podle smlouvy OSN o klimatu, včetně všech velkých ekonomik skupiny G7. Ukazuje, že některé země poskytly více než podíl 100 miliard dolarů, který odpovídá jejich minulým emisím.

Švýcarsko poskytlo více než čtyřikrát vyšší finanční prostředky a Francie a Norsko více než třikrát vyšší částku. Japonsko, jeden z největších poskytovatelů finančních prostředků, poskytlo 13 miliard dolarů, což je více než dvojnásobek uvedené částky. Financování z Japonska a Francie však bylo z velké části ve formě půjček, zatímco financování z USA, Kanady, Austrálie a Spojeného království bylo převážně formou grantů. Rozvojové země, které jsou již často vysoce zadlužené, dávají přednost grantům.

Mohamed Nasheed, bývalý prezident Malediv, řekl: "Základní spravedlnost vyžaduje, aby ti, kteří jsou nejvíce zodpovědní za způsobení klimatické krize, finančně podporovali ty, kteří nejvíce trpí v první linii změny klimatu. Každý rok vidíme, jak bouře sílí a vlny jsou stále vyšší."

"Naše analýza pro skupinu V20, která je nejvíce ohrožena klimatickými změnami, zjistila, že naše země již utrpěly ztráty ve výši 500 miliard dolarů kvůli dopadům klimatu," řekl Nasheed.

"V současné době čelíme dluhové krizi, protože mnoho majetku, na který jsme si vzali půjčky, je ničeno klimatickými změnami. Zmírněte dluhovou zátěž a všichni se můžeme podílet na jejím snížení." 

Eddy Pérez, ředitel kanadské organizace Climate Action Network, řekl: "Kanada, USA a Austrálie nashromáždily obrovský dluh vůči rozvojovým zemím. To je naprostý skandál. Tito bohatí znečišťovatelé nejenže velmi málo přispívají na financování ochrany klimatu, ale jsou také částečně zodpovědní za nárůst mezinárodního financování fosilních paliv."

Zprávu o pokroku v poskytování 100 miliard dolarů zveřejnily před konferencí Cop27 vlády Německa a Kanady. "Je naprosto zřejmé, že globální investice potřebné k reakci na hrozbu změny klimatu jsou mnohem větší než 100 miliard dolarů a že musíme obrátit pozornost ke stanovení účinného cíle financování opatření v oblasti klimatu po roce 2025," uvádějí v úvodu zprávy zvláštní vyslankyně Německa pro mezinárodní opatření v oblasti klimatu Jennifer Morganová a kanadský ministr pro změnu klimatu Steven Guilbeault.

"Není pochyb o tom, že potřeby jsou obrovské a že pro nejzranitelnější země není odvrácení, minimalizace a řešení ztrát a škod volbou, ale situací života a smrti," dodávají.

Zpráva o pokroku zjistila, že pouze pět zemí - Japonsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko a Švédsko - zvýšilo své finanční závazky od roku 2021. Prezident Cop26 Alok Sharma, který zprávu zadal, uvedl, že celkově budou potřeba biliony dolarů.

Mluvčí kanadské vlády v reakci na analýzu uvedl: "Kanada je i nadále pevně odhodlána spolupracovat s ostatními na dosažení společného cíle 100 miliard USD co nejdříve a do roku 2025. Kanada si uvědomuje naléhavost navýšení finančních prostředků na ochranu klimatu. Proto Kanada zdvojnásobuje své mezinárodní financování v oblasti klimatu na 5,3 miliardy dolarů během pětiletého období, počínaje rokem 2021."

Vlády USA, Spojeného království a Austrálie na žádosti o komentář nereagovaly. Vláda Spojeného království byla nedávno kritizována za to, že do Cop27 nevyplatila 300 milionů dolarů ze slíbených klimatických fondů.

"Stejně jako tomu bylo vždy od zahájení tohoto procesu [OSN] v roce 1992 v Riu, rozhodujícím faktorem umožňujícím splnění klimatických slibů jsou finance," uvedl Alden Meyer z thinktanku E3G.

Rachel Simonová z Climate Action Network Europe uvedla: "Svět se dívá a čas běží. Na konferenci Cop27 budeme hnát vlády k odpovědnosti, aby se vydaly správným směrem. Peníze jsou k dispozici - je to otázka politické vůle."

Podrobnosti v angličtině ZDE

-1
Vytisknout
3049

Diskuse

Obsah vydání | 9. 11. 2022