Nájezd na americký Kapitol byl neúspěšným pučem zevnitř, jaké známe z umírajících režimů

13. 1. 2021

čas čtení 5 minut
Útok na Kapitol ve Spojených státech možná nedokázal narušit certifikaci zvolení Joea Bidena a Kamaly Harrisové, nicméně realizoval scénář oblíbený pučisty po celém světě, napsal profesor politologie Max Cameron.


Vše co chybělo byl zásah ozbrojených sil. Nečinnost policejních jednotek Kapitolu přispěla k narušení bezpečnosti, ale Pentagon zůstal mimo střet.

Srážka ve Washingtonu vypadala jako počáteční stádia toho, co by v latinskoamerickém kontextu bylo označeno za pokus o "puč zevnitř", neboli autogolpe. Ten je definován jako přerušení ústavního a demokratického řádu prostřednictvím uzavření kongresu a pozastavení ústavy, typicky následuje vládnutí prostřednictvím dekretů a udržování autokratického vládce u moci. Variace tohoto scénáře proběhly v Peru (1992), Rusku (1993) a Guatemale (1993).

Pohlédneme-li dále do historie, příklady ambiciózních politiků narušujících zavedené instituce, aby si udrželi moc, lze najít u puče z 18. brumairu Louise-Napoléona Bonaparta ve Francii (1851), rozpuštění sněmového parlamentu Oliverem Cromwellem (1653) a povstání bratří Gracchů v Římě (133-121 př. Kr.).

"Šokující urážka"

Takové epizody jsou ve Spojených státech neočekávané. Útok na Kapitol byl šokující urážkou ctěného symbolu americké ústavy a vlády.

Spojené státy se často prezentovaly světu jako příklad, jak se vyhnout násilí a korupci, které se staly osudnými Římu a oslabeným evropským absolutistickým monarchiím.

Pokus o řešení spočívá ve zvláštním chápání rozdělení moci, v inovativním modelu založeném nikoliv na nadřazenosti parlamentu, ale na výslovné a záměrné konstrukci brzd a protiváh určených k udržení a ochraně právního státu před ambicemi bezohledných vládců.

Systém, který současní politologové označují jako prezidentský, protože zahrnuje oddělenou volbu do exekutivy a legislativy na fixní a (typicky) omezený počet období, byl přijat novými demokraciemi po celém světě. (Česká republika je nicméně v souladu se záměrem tvůrců své ústavy parlamentní, nikoliv prezidentskou, nebo případně "poloprezidentskou" republikou po francouzském vzoru - pozn. KD.) Avšak mnozí učenci zaznamenali křehkost prezidentského systému zejména v zemích, kde existuje mnoho stran a právní stát nefunguje, protože vytváří soupeření a konkurenční nároky na legitimitu mezi jednotlivými částmi vlády a politickými stranami (jako v ČR v případě parlamentu a nesmyslně přímo voleného prezidenta, který má mít podle ústavy jen symbolické pravomoci - KD).

Dnes sledujeme slabost systému dvou stran tam, kde měl právní stát být zabezpečen. Co se mohou Spojené státy naučit z rozkladu prezidentských demokracií jinde? "Pomalá smrt" demokracie typicky začíná porušováním ústavy. (Svévolné jmenování vlastní "prezidentské vlády" v roce 2013 Milošem Zemanem, bez ohledu na výsledek parlamentních voleb a aktuální rozložení politických sil v parlamentu, představovalo první vážné narušení ústavního pořádku v České republice - KD.)

Děsivý útok

Útok Donalda Trumpa na Kongres, když podnítil dav svých příznivců, aby provedl nájezd na Kapitol, není jeho prvním útokem na ústavní rozdělení moci, avšak ze tří důvodů byl nejvážnější.

Za prvé, Trump využil svého úřadu k podněcování davu, aby se pokusil ovlivnit zákonodárnou moc. Za druhé, jeho odmítání uznat výsledek voleb je samo o sobě zneužitím moci: Není na prezidentovi, aby posuzoval výsledek voleb. Za třetí, což šokuje nejvíce, Trump a jeho napomahači jsou přesvědčeni, že prezident je de legibus solutus - že nepodléhá vládě práva.

Nicméně problémem není jen to, že Trump zneužil svou moc; podkopáváním dělby moci oslabil celý americký vládní systém.

Rozdělení moci není důležité jen jako omezení exekutivy. Mnohem podstatnější je, že vytváří citlivý a delikátní systém významů, který napomáhá vyřešení některých politických otázek, aby umožnilo politickému procesu generovat autoritativní a legitimní výsledky.

Nejde jen o to, že jedno odvětví moci kontroluje druhé, ale že každé z nich plní odlišnou funkci v koordinaci s ostatními. Jen legislativa schvaluje zákony; jen soudy rozhodují, co je zákonné; a exekutiva, která přijímá každodenní politická rozhodnutí, musí operovat v rámci ustavených významů, na základě faktů, na nichž existuje shoda a vycházet z autoritativních interpretací zákonně závazných textů.

Tyto výsledky jsou generovány systémem rozdělení moci.

Trump je sabotér

S pomocí a povzbuzováním svých napomahačů v Republikánské straně Trump sabotoval ústavní fungování vlády, čímž změnil rutinní a formální proces ve střet stranických vášní, politizaci soudů a byrokratických agentur a prosazoval pochybnosti a konspirační teorie místo vědeckých poznatků a expertízy.

Vyvíjel nátlak na státní představitele, vměšoval se do právních procesů, omilostňoval kamarády a podněcoval k násilí. Ale i když zneužívá moc a staví se do pózy tvrdého lídra, ukázal se být úžasně slabý tváří v tvář velkým politickým výzvám, jako je pandemie, které vyžadují koordinaci a respekt k integritě různých rolí a úřadů ve vládě.

Stejně jako autokrati během historie, ani Trump nedokáže pochopit, že rozdělení moci je v demokracii zdrojem síly, nikoliv slabinou. Jeho akce posunuly USA na trajektorii, která v minulosti přivedla umírající režimy k záhubě.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3032

Diskuse

Obsah vydání | 18. 1. 2021