Milí klienti, v pátek 17. listopadu se jídlo vydávat nebude. (Děkujeme za pochopení.)

17. 11. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 3 minuty

(Nápis na sousedském klubu ve Vršovicích, která každý pátek vydává potravinovou pomoc)

Stát byl v troskách tehdy, jako je v troskách i dnes. Šoková doktrína jede na plné obrátky dnes. Zpravodajství stejně jako ochrana spotřebitele tehdy i dnes. Desítky rodin dnes rozhodují o všem důležitém se šifrovacim telefonem. Tehdy se šlo vymluvit na totalitu a komunisty, dnes zůstává jen osobní zbabělost, kterou nám nikdo nenutí, nezavírá nás do kriminálu. 

Přesto je zde společensky nesnesitelně jako tehdy. Dnes z nás vyrůstá atomizovaná společnost, kterou již nespojuje vubec nic (soucit, kultura, vzor statečnosti v Chartě 77).

 

Zůstává dnes jako tehdy obludný maloměšťácky kýč. Sebedojímání tehdy vekslácké, dnes kapitalistické většiny nad svojí vylhanou přítomnosti. 

I dnes jako tehdy zústavají pozitivní ostrůvky svobod, avšak bez skutečně mravně sjednocujících a humanizujicich osob. 

Tehdy vládla jedna  obludná strana. Dnes tu máme početně bezvýznamné politické strany - oboje však jako partičky několika desítek místních tehdy komunistů, dnes mafiánů. 

Mnohdy jsou to stejní lidé. Dnešní chudoba nejnižších vrstev a bohatství nejvyšší vrstvy byly tehdy nepředstavitelné. Rozdíl venkova a města také.

Dvojí zdravotnictví bylo  tehdy, jako je  i dnes. 

Agresivita a nenávist například k uprchlíkům byla tehdy menší než dnes.

Vysmíváni se humanitním vědám existovalo tehdy, jako existuje i dnes. 

Moc bank a investičních skupin tehdy byla nepředstavitelná.


Bydlení bylo i tehdy jako dnes  pro občany nedostupné. 

Hyenismus a čekání na dědictví jako existenční záchrana rozkládá rodiny více dnes.

Dnes exekuce vytlačily statisíce obyvatel úplně mimo systém. Tehdy existovaly podnikové ubytovny poskytující alternativní bydlení.

Dnes existuje kapitalistická stoka, kde se topí a živoří staří, samoživitelky, nemocní, děti.

Kultura ubytoven se vrací na úroveň začátku 20. století.

Dnes jsou v ČR naprosto vyloučené lokality, kde je průměr dožití o dvacet let menší než v ostatní populaci. 

Střední školství je nedostupné dnes jako  tehdy.  

Strach promluvit ve firmě, na úřadě, v dílně a popsat opravdovou realitu je  stejný tehdy i dnes. 

Sobectví a hloupost jsou v průměru větší dnes. 

Dnešní ekologická katastrofa byla v roce 1989 nepředstavitelná

Platy a mzdy jsou stále nepředstavitelné. Dramaticky se liší od Západu -  třeba od Rakouska a Německa jsou platy v ČR třetinové, cena zboží však stejná.

Je to totální sociální katastrofa. Žádné dohánění Západu se nekoná a nikdy nekonalo.

Peníze, peníze a peníze a hédonismus jako droga vládly  tehdy a vládnou i dnes.

Přežít v trhlinách mimo systém je daleko těžší dnes než tehdy.

Normalizace a neonormalizace vytvořila obludného českého sobce u moci - před kterým je nutné utíkat možná dnes více než tehdy.

Máme tu zlomený, smutný, zdivočelý národ, za který se stydí člověk dnes, jako se za něj styděl i tehdy .

Bez naděje dnes, tehdy bylo světlo naděje…. 


Listopad 2023❤️

4
Vytisknout
4538

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2023