17. listopad

31217

Náměstí Nebeského klidu a sedmnáctý listopad

17. 11. 2022 / Boris Cvek

Letos mi v souvislosti se vzpomínkami na události 17. listopadu 1989 přichází na mysl rok 1989 v Číně, konkrétně masakr na Náměstí nebeského klidu na jaře. Devadesátá a nultá léta bylo zvykem věřit...

Vzpomínka na 17. listopad

16. 11. 2021 / František Řezáč

Jako asi jeden z posledních žijících členů Obrody (https://cs.wikipedia.org/wiki/Obroda) můžu napsat pár řádek o tom, co jsem tenkrát zažil. Začnu poslední oslavou VŘSR (Velké říjnové socialisti...