Pojem přírody v diskuzích o požáru v severních Čechách

27. 7. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty
  

V diskuzích o požáru v severních Čechách se objevuje zrádný pojem „příroda“. Osvícenci, kteří jinak odmítali středověkou scholastiku, převzali a až do našeho myšlení donesli takovou představu o přírodě, jako by příroda byla „rozumná“, „moudrá“, správně a účelně utvořená, logická, odpovídající našim představám a potřebám. Ještě např. Voltaire ve Filozofickém slovníku považuje homosexualitu za něco „proti přírodě“, protože přece logicky a rozumně sex musí sloužit k plození (typický balast středověkého racionalismu).

 

Skutečné zlomení představy, že příroda je moudrá, logická, rozumná přinesl už Darwin. To se samozřejmě týkalo přírody v biologickém smyslu. Darwinova evoluce vlastně není žádnou evolucí, nesměřuje odněkud někam, je to slepý proces bez smyslu, nahodilé dění, které začalo jednobuněčnými organismy před miliardami let a stejně tak i skončí. Už ten časový rozsah: když hrabě Buffon v 18. století přišel s tím, že světe je starý 70 tisíc let, zdálo se to tehdy šíleně dlouho. Rozumný a logický svět neměl žádný důvod existovat tak dlouho.

A pak jsou tu miliardy galaxií, to je další problém. Proč je to proboha tak velké? Co si s tím má počít lidská logika a lidský rozum? Moudrost a rozumnost přírody totiž znamenala vždy jen to, že náš rozum a naše chápání se vydávaly za podstatu světa. Bůh měl ve středověku myslet stejně jako Aristotelés a v osvícenství zase příroda měla poslouchat Newtona.

Samozřejmě když se mluví o tom, že požár v severních Čechách, jakkoli vypadá hrůzně, příroda snadno zvládne, a říkají to renomovaní vědci, nemyslí se tím galaxie, ale postižený ekosystém. Vzniká tak ovšem docela paradoxní situace. Přírodovědci tak brání důraz na běžné přírodní procesy v národním parku proti místním obyvatelům, a požáry jsou jistě něco, co lesních ekosystémů patří po miliony let, zároveň tím ale odvádějí pozornost od problému klimatické změny a jejích, možná brzy naprosto katastrofálních, následků. Z hlediska darwinské evoluce, o galaxiích ani nemluvě, není žádný problém ani vyhynutí lidstva a většiny života, ba klidně všeho života. Příroda se se vším vyrovná. Nebo správněji řečeno: slovo „vyrovnávat“ patří do středověku, neboť příroda není osoba, ačkoli o ní pořád dokola takto mluvíme.

Klimatická změna nás nemusí trápit kvůli přírodě, musí nás trápit kvůli sobě samým. Totiž jsme to my, kdo nechceme vyhynout, kdo chceme příjemné životní prostředí a kvalitní život pro příští generace. Budou-li se dnešní děti a jejich děti potýkat s globální katastrofou, která udělá z jejich života peklo, příroda ve svém absurdním trvání odnikud do nikam tím nebude nijak postižena. Ba i kdyby celá naše planeta byl zničena na prach.

Kdyby se to zdálo někomu naprosto bezútěšné, a darwinismus takový je, tak bych jen řekl, že biblické křesťanství není postaveno na tom, že svět je moudrý, rozumný a správný. Bůh, který visí na kříži, je jako svědectví o tomto světě mnohem více v souladu s Darwinem než právě s Aristotelem. Je to Bůh reálného světa. A křesťanství je od počátku založeno na očekávání konce tohoto světa, nikoli na meditaci nad jeho dokonalostí, k čemuž tíhl Aristotelés.

0
Vytisknout
2769

Diskuse

Obsah vydání | 2. 8. 2022