Vlny smrtelných vlhkých veder se budou s oteplováním klimatu rychle šířit - studie

8. 9. 2023

čas čtení 6 minut
 

Malý nárůst globálních teplot postihne stovky milionů lidí a mohl by způsobit prudký nárůst úmrtí

Životu nebezpečná období vysokých veder a vlhkosti se rychle rozšíří po celém světě i při malém zvýšení globálních teplot, což by mohlo způsobit prudké zvýšení počtu úmrtí v důsledku klimatické krize.

Extrémy, které mohou být pro zdravé lidi smrtelné během šesti hodin, by mohly postihnout stovky milionů lidí, kteří nejsou na takové podmínky zvyklí. V důsledku toho by mohlo dojít k rychlému nárůstu úmrtí v důsledku horka, pokud nebude urychleně vyvinuto vážné úsilí o přípravu obyvatelstva, uvedl výzkum.

Za normálních okolností se lidské tělo ochlazuje produkcí potu, který se odpařuje a odvádí teplo. Při vysoké vlhkosti vzduchu se však odpařování snižuje. Studie použila hranici založenou na pokusech na lidech, která ukazuje, že když kombinace tepla a vlhkosti, měřená tzv. teplotou mokrého teploměru, překročí 31,5 °C, tělo už není schopno se ochlazovat.

Každých ... let:

 

Tuto hranici vědci nazvali "nekompenzovatelný tepelný stres", protože pocení nedokáže extrémní podmínky kompenzovat. Bez ochlazovacích pomůcek, jako je studená voda, ventilátory nebo klimatizace, hrozí smrt během několika hodin.

Výzkum analyzoval údaje z tisíců meteorologických stanic po celém světě a ukázal, že od roku 1970 již 4 % z nich zažila alespoň jedno šestihodinové období tohoto extrémního tepelného stresu, přičemž četnost takových událostí se do roku 2020 zdvojnásobila. Ty se však dosud omezovaly na horká místa, včetně Perského zálivu na Blízkém východě, Rudého moře a severoindické nížiny, kde lidé extrémní horko očekávají.

Analýza, při níž byly použity i klimatické modely, ukazuje, že extrémní tepelný stres se rychle rozšíří i do dalších regionů při globálním oteplení o pouhé 2C. Klimatická krize již zvýšila globální teplotu přibližně o 1,2C. Při teplotě 2C by extrémním tepelným stresem trpělo v průměru jednou za deset let více než 25 % meteorologických stanic.

Mezi místa, která by zažila příchod bezprecedentních podmínek tepelného stresu, patří východní pobřeží a středozápadní regiony USA a střední Evropa včetně Německa. V místech, kde je již nyní horko, jako je Arizona, Texas a části Kalifornie, by se období extrémního tepelného stresu stala při teplotě 2C každoročními událostmi.

Výzkumník uvedl, že absence hromadných úmrtí v místech, která jsou již vystavena extrémnímu tepelnému stresu, ukazuje, že chladicí opatření by mohla být účinná při prevenci úmrtí. Znepokojivý je však podle nich rychlý nástup těchto podmínek v místech, kde lidé v minulosti neměli potřebu chladných budov nebo klimatizace, a nebyli tedy připraveni.

"Ze všech různých projevů klimatických změn mě osobně nejvíce znepokojuje horko a tyto výsledky mě znepokojily ještě více," uvedl Carter Powis z Oxfordské univerzity ve Velké Británii, který studii vedl spolu s kolegy z Woodwellova klimatického výzkumného centra v USA.

"Všechno je v pořádku, dokud to není v pořádku, a pokud jde o teplo, existují hranice, které lidské tělo snese," řekl. "Věci budou šlapat jako na drátkách, dokud tyto limity nepřekročíme, a pak velmi náhle nebudou v pořádku. Najednou dojde ke zrychlení úmrtnosti.

"Obávám se, že naše těla a naše společnost se ukáží být křehčí na malé změny, než si myslíme," řekl Powis. "Je to jen další [studie], která říká, že musíme začít snižovat emise - ale právě to musíme udělat."

Dr. Colin Raymond z Kalifornské univerzity v Los Angeles, který nebyl členem studijního týmu, uvedl:  "Mnoho oblastí je nyní jen mírně pod úrovní nekompenzovatelného tepla, takže s dalším oteplováním planety bude celkový nárůst expozice exponenciální.

"Závažnost nebezpečí extrémních veder  znamená, že je nesmírně důležité nenechat se zastihnout nepřipravené a přistupovat k vlnám veder blízko nekompenzovatelné hranice nebo nad ní stejně jako k jiným životu nebezpečným katastrofám. V případě nejzávažnějších událostí, které mohou nastat v příštích desetiletích, budou životy lidí záviset na dostupnosti umělého chlazení."

Předchozí výzkumy extrémních veder a vlhkosti používaly maximální teoretickou hranici lidského těla, teplotu mokrého teploměru 35C, při které ani chladicí pomůcky nedokážou odvést teplo z těla. Tyto studie ukázaly vysokou zranitelnost lidí v Perském zálivu, v Indii a v Číně vůči extrémním teplotám a vlhkosti. Vědci odhadují, že na celém světě již klimatická krize způsobila v posledních třech desetiletích miliony předčasných úmrtí.


Studie, publikovaná v časopise Science Advances, použila podrobné údaje z meteorologických stanic a širší údaje získané modelováním klimatu a zjistila "velmi dobrou shodu", uvedl Powis, což dává výsledkům důvěru.

Vědci dospěli k závěru, že: "Geografický rozsah a četnost nekompenzovatelných extrémních teplot se bude rychle zvyšovat, pokud bude pokračovat jen mírný nárůst průměrných globálních teplot. To znamená, že v blízké budoucnosti bude těmto nekompenzovatelným podmínkám prostředí vystavena podstatná část světové populace."

Uvedli, že existuje "reálné riziko" rozsáhlého vystavení "stovkám milionů lidí" dříve, než budou dostatečně adaptováni na horko, aby se vyhnuli souvisejícímu nárůstu úmrtí a nemocí. Vědci nemohli v této studii posoudit Evropu a Japonsko pomocí klimatických modelů kvůli známým obtížím při zobrazování vysokých úrovní tepla v Evropě a vlhkosti v Japonsku.

Powis uvedl, že i kdyby byla zavedena adaptační opatření na ochranu zdraví, extrémní tepelný stres by stejně mnoha lidem zabránil pracovat nebo chodit ven.

"I v případech, kdy není smrtelný, budou dopady na kvalitu života dramatické."

Podrobnosti v angličtině ZDE

3
Vytisknout
2437

Diskuse

Obsah vydání | 12. 9. 2023