Dopis Dukovi: Instituce rodiny není ohrožena existencí stejnopohlavních svazků

7. 9. 2023

čas čtení 2 minuty
Otevřený dopis rabína Davida Maxy kardinálu Dominiku Dukovi k jeho nedávným výrokům

Praha 6. září 2023

Vážený pane kardinále,

reaguji na Vaše slova, která byla uveřejněna dne 6. září 2023 na Vaší facebookové stránce: "Je hrozné utrpení těch kdo jsou vydáni vojenské agresi. Ale nejohroženější na světě není ukrajinský voják, ale dítě, které nemá oporu v matce a otci. Židé a křesťané jsou opět jako za nacismu a komunismu pod tlakem, protože hájí manželství muže a ženy." Tímto výrokem jsem pobouřen hned z několika důvodů.

 
(1) Nepřísluší mi hodnotit situaci na křesťanské straně, a proto si nemyslím, že je vhodné, abyste Vy hodnotil situaci na straně židovské.

(2) Tvrdit, že židé za nacismu a komunismu trpěli, protože hájili manželství muže a ženy, je masivní překrucování historických faktů.

(3) Je zcela nepatřičné srovnávat situaci ukrajinského vojáka a dítěte, které "nemá oporu v otci a matce", čímž velmi pravděpodobně, soudě podle kontextu (opora v matce a otci v jedné větě a manželství ženy a muže ve větě další), míníte dítě vychovávané dvěma lidmi stejného pohlaví. Pokud je tomu tak, dopouštíte se tak zcela nepřijatelného srovnání stejnopohlavních párů vychovávajících děti s válečnými agresory.

(4) Také já se považuji za člověka hájícího roli rodiny, ale nedomnívám se, že instituce rodiny je ohrožena existencí stejnopohlavních svazků. Ať si však jakýkoliv člověk myslí o stejnopohlavních svazcích cokoliv, neměl by se propůjčit k tomu, aby ho jeho názory dovedly až k přímému či nepřímému podněcování nenávisti proti menšině, což dle mého názoru právě stalo. Pokud takto Váš výrok míněn nebyl, vyzývám Vás, abyste ho uvedl na pravou míru.

Pane kardinále, vážil jsem si Vás za to, že jste se dokázal statečně a s vnitřní integritou postavit komunistickému režimu, ale Vašimi současnými postoji zklamán a rozhořčen.

S pozdravem,
rabín David Maxa

2
Vytisknout
3324

Diskuse

Obsah vydání | 12. 9. 2023