Zemřel tvůrce konceptu kreativního volného času a home office

11. 9. 2023 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty
 
Ve věku 85 let zemřel v Římě jeden z nejvlivnějších myslitelů konce 20. století, italský sociolog Domenico de Masi, který se zasloužil o formulaci konceptu "tvůrčího volného času" a měl velký vliv na vznik italské strany Hnutí 5 hvězd. Home office, masová nezaměstnanost a hospodářská krize byly pro sociologa Domenica de Masiho opakujícími se tématy ještě před pandemií Covid-19.

 

Podle profesorova názoru je technologický pokrok strategický pro scénář, v němž bude stále více lidí schopno vykonávat svou práci odkudkoli, a to prostřednictvím tzv. chytré práce. Masi dal jasně najevo, že možnost pracovat na dálku by neměla znamenat trávení více času profesními aktivitami.

"Mnohé studie provedené po celém světě ukazují, že práce na dálku zvyšuje produktivitu o 15 až 20 procent. To znamená, že pracovníci pracující na dálku mohou za sedm hodin udělat to, co dříve v kanceláři trvalo osm hodin", řekl.

"Ti, kteří si prací na dálku prodloužili pracovní den, místo aby ho zkrátili, jsou neurotici, kteří bez práce nemohou žít. Potřebují pomoc, aby se detoxikovali. Teleworking umožňuje kombinovat práci, studium a volný čas: jinými slovy, umožňuje kreativní trávení volného času."

V roce 1995 intelektuál založil Italskou společnost pro práci na dálku (SIT), která je zodpovědná za propagaci a regulaci nestrukturované práce v zemi. Jeho výzkum trhu práce byl zásadní pro vytvoření Hnutí 5 hvězd, které v posledních letech získalo vliv v italské společnosti. Ekonomický růst bez práce – schopnost produkovat více a více zboží a služeb se stále menším množstvím lidské práce – je jedním z trendů ve světě práce, které pandemie zdůraznila.

Sociolog také obhajoval politiku sociálního státu a univerzálního základního příjmu ve světě, kde je zaměstnanost stále nestabilnější.

"Je stále běžnější mít pracovní zkušenost složenou z více pracovních míst, která na sebe navazují a prolínají se, prolínají se obdobími nezaměstnanosti; dočasná zaměstnání, "gig economy", periodické smlouvy", uvedl De Masi.

"Protože doba hledání práce nebo jejího opětovného nalezení bude delší, v mezerách bude nutné, aby každý měl záruku důstojného přežití, zajištěného základním občanským příjmem a později univerzálním příjmem", dodal.

Dělníci, kteří na počátku 20. století představovali drtivou většinu aktivní populace v celém industrializovaném světě, nyní nahrazení elektromechanickými stroji a roboty, se zredukovali na pouhou třetinu; další třetinu tvoří zaměstnanci, kteří jsou zase nahrazení počítači; další třetinu nakonec představují kreativní pracovníci: vedoucí pracovníci, manažeři, ředitelé, obchodníci, odborníci, vědci, umělci.  Staré ekonomické modely, které se objevily v posledních stoletích, potřebují okamžitou revizi.

3
Vytisknout
2178

Diskuse

Obsah vydání | 14. 9. 2023