Tisková zpráva Extinction Rebellion: Klimatičtí aktivisté obsadili vnitřní prostory České národní banky

Kde se ignoruje klima, tam se tvoří krize

28. 6. 2021

čas čtení 6 minut

Klimatičtí aktivisté hnutí Extinction Rebellion dnes vnikli do prostor České národní banky.

Po představitelích ČNB požadují, aby v rámci svých kompetencí začali vyvíjet větší aktivitu ve věci řešení klimatické krize v souladu se strategií Evropské centrální banky.

Dle svých slov se snaží upozornit na podcenění klimatické krize ze strany ČNB, která tím zaostává za centrálními bankami vyspělých zemí.

Několik desítek aktivistek a aktivistů občanského hnutí Extinction Rebellion dnes začalo okupovat budovu České národní banky v pražské ulici Na příkopě. Podařilo se jim zablokovat vstupní halu a vchod do České národní banky, odkud je přítomné policejní složky začaly postupně vynášet na ulici. Skupina aktivistů a aktivistek u vchodu vyvěsila transparenty s hesly „kde se ignoruje klima, tam se tvoří krize.“

"Zatímco centrální banky ve vyspělých zemích už dávno vyhodnocují rizika pro finanční sektor vyplývající z klimatické krize, ze strany České národní banky se doposud ozývá v lepším případě mlčení nebo dokonce výroky některých jejích představitelů, kteří tvrdí, že se ČNB především nesmí nechat zpolitizovat agendou ochrany klimatu. Žádná významná a vlivná instituce ale nemůže být vyňata z řešení klimatické krize a alibisticky od ní dávat ruce pryč, a to navíc v době, kdy předběžné informace z nové zprávy z IPCC varují před daleko závažnějšími dopady, než jaké byly původně předpokládány, mezi patří i zvýšená četnost a intenzita extrémních meteorologických jevů," tvrdí mluvčí Extinction Rebellion Martin Vrba.

„Úkolem ČNB je dohlížet na stabilitu finančního systému a v rámci svých pravomocí předcházet možným rizikům. Je jasné, že dlouhodobé dopady klimatické krize na ekonomiku mohou být devastující a stabilitu finančního systému ohrozí. Zatímco zahraniční centrální banky se v rámci svého mandátu aktivně podílí na řešení, ČNB klima z velké části ignoruje,“ přidává se s kritikou další mluvčí organizace dokumentaristka Andrea Culková.

Podle aktivistů a aktivistek je stávající podoba finančního sektoru neudržitelná a touto akcí se snažili upozornit na klíčovou roli centrální banky pro dosažení tzv. uhlíkové neutrality a přechodu na nízkoemisní ekonomiku. Po představitelích ČNB také požadují vyhodnocení rizik pro finanční sektor, vyplývajících z klimatické krize a využití všech dostupných nástrojů k jejímu řešení.

Jak také uvedla mluvčí hnutí Veronika Holcnerová: "ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank a podílí se na plnění jeho cílů a úkolů. Je také součástí Evropského systému dohledu nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika. Jde nám o to vyburcovat ČNB k tomu, aby začala brát klimatickou krizi jako právě jedno z oněch "systémových rizik", a to alespoň po vzoru Evropské centrální banky nebo třeba Bank of England."

Na začátku letošního roku vytvořila Evropská centrální banka v rámci své vnitřní struktury centrum pro změnu klimatu, jehož cílem má být zahrnutí klimatických zřetelů do každodenního fungování ECB. 92 centrálních bank ze zemí celého světa je od roku 2017 také součástí Sítě pro ekologizaci finančního systému. (https://www.ngfs.net/en/about-us/governance/origin-and-purpose) Viceguvernér ČNB Marek Mora ale tuto praxi kritizuje: „Pro centrální banky platí: Ruce pryč od klimatické politiky. V každém případě, tak jak je to v současné době nastaveno. Angažovaností v klimatické politice centrální banky vysílají špatný signál veřejnosti.“ (https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-cnb/Ruce-pryc-od-klimaticke-politiky/)

O Rebelii proti vyhynutí

Čas na řešení klimatické a ekologické krize, jejíž dopady právě zažíváme po celém světě, už bezmála vypršel. Jsme svědky šestého masového vymírání druhů, jehož příčinou je rychle se měnící klima. Jak tvrdí vědci po celém světě, hrozba společenského kolapsu se každým dnem stává hmatatelnější. Pokud rychle nedojde ke změně ve směřování naší civilizace, čekají nás v dohledné budoucnosti bezprecedentní katastrofy, na něž nejsme a ani nemůžeme být připraveni.

Rebelie proti vyhynutí stojí na přesvědčení, že tváří v tvář takové situaci a nečinnosti našich vlád, je nenásilná občanská neposlušnost nejen legitimní strategií, ale také občanskou povinností nás všech.

Klíčovými požadavky Rebelie jsou:

1. Vláda musí ve spolupráci s dalšími institucemi začít říkat pravdu o skutečném rozsahu, intenzitě a rychlosti postupující klimatické a ekologické krize a vyhlásit stav klimatické nouze.

2. Vláda musí začít okamžitě jednat, aby zabránila nevratným ztrátám biodiverzity a směřovat k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2025.

3. Vláda musí v otázce klimatické a ekologické spravedlnosti opustit politikaření, vytvořit občanské shromáždění a respektovat jeho doporučení a rozhodnutí.

Požadavky Rebelie na Českou národní banku:

1. Požadujeme, aby ČNB věnovala klimatické krizi eminentní pozornost jakožto hlavní existenční hrozbě dneška a jakožto riziku pro finanční systém jako celek.

2. Požadujeme, aby ČNB uspořádala v následujícím týdnu tiskovou konferenci, na níž široké veřejností oznámí závažnost budoucích dopadů klimatické krize na finanční systém České republiky a současně představí makroekonomický model a analýzu rizik pro finanční systém, vyplývajících ze změn klimatu.

3. Požadujeme, aby monetární nástroje sloužící k řešení klimatické krize a dosažení uhlíkové neutrality ČNB představila do konce roku 2021 a tyto závěry prezentovala veřejně a před Poslaneckou sněmovnou. Dále požadujeme, aby proces jejich utváření byl transparentní, a byly k němu přizváni experti věnující se změnám klimatu.

4. Požadujeme, aby v rámci svých pravomocí prováděla dohled nad finančním trhem s ohledem na klimatickou a ekologickou udržitelnost aktivit v rámci finančního trhu v České republice a stala se tak v našich podmínkách hybnou silou dekarbonizace ekonomiky a divestmentu fosilních financí.

1
Vytisknout
6415

Diskuse

Obsah vydání | 2. 7. 2021