Danuše Nerudová – němý Bobeš na politické scéně

6. 1. 2023 / Ivan Větvička

čas čtení 6 minut
Danuše Nerudová vstoupila do prezidentské kampaně jako málo známá figura. Objížděla republiku, nezávazně švitořila s voliči, fotila si s nimi selfíčka a její preference utěšeně rostly, dokud se nestala favoritkou prezidentské volby a novináři jí nezačali neodbytně klást i nepříjemné otázky. V tu chvíli paní profesorka překvapila – vůbec nereagovala, případně dotaz odbyla vágní odpovědí, kterou často zaslala pouze písemně s několikadenním zpožděním. Je tak arogantní, nebo ji vychovaly srny? Proč bychom ji měli volit, když si s námi nepovídá? Prezidenta, který z Prahy utekl do Lán a ignoruje většinu podnětů z okolí už máme a uvítali bychom změnu.

Paní profesorka Nerudová byla v letech 2018 – 2022 rektorkou Mendelovy univerzity v Brně. Na svých internetových stránkách píše, že je proti zavedení školného na vysokých školách, přitom ale její alma mater v době, kdy byla rektorkou, přijímala doktorandy ze zahraničí, kteří za zprostředkování studia platili agenturám Scientia (působí v Německu) a Institut für Management (působí v Rakousku) shodně 25 000 EUR, z toho pět tisíc eur inkasovala univerzita. Tito doktorandi studovali za jiných (mírnějších či ledabylejších) podmínek, než jejich kolegové přijatí ve standardním řízení.

Když se věcí začala zaobírat média, paní profesorka Nerudová se pokusila do prezidentského úřadu promlčet (což bylo velmi naivní), možná také usoudila, že „prostý lid“ by zákonitosti univerzitního doktorského studia nepochopil – a to je velmi přezíravé, vždyť podstata problému není příliš složitá:

Univerzity mají poskytovat vzdělání na nejvyšší úrovni. Doktorské studium je nadstavba určená pro nevelký počet pečlivě vybraných absolventů vysokých škol, kteří již dokončili magisterské nebo inženýrské studium, mají hluboký zájmem o obor a univerzita se z nich snaží vychovat odborníky, o nichž se předpokládá, že se vydají na akademickou dráhu.

Není přijatelné, aby rozhodujícím kritériem pro přijetí do tohoto vysoce specializovaného stupně studia bylo pouhé složení finanční částky na účet zahraniční agentury. Navíc je zřejmé, že se „agenturním studentům“ od školy nedostalo stejné péče jako jejich českým kolegům přijatým ve standardním řízení. (Studovali kratší dobu, na jejich publikace byly kladeny menší nároky a nyní se postupně ukazuje, že se při psaní disertačních prací někteří dopouštěli plagiátorství, nelze také vyloučit, že za ně doktorskou práci napsal autor najatý agenturou...)

Jedna z fakult Mendelovy univerzity se během funkčního období (tehdejší) rektorky Danuše Nerudové systematicky zpronevěřovala svému poslání a paní rektorka zasáhla až několik měsíců po té, co se případ provalil v Rakousku a Německu, a to pouze proti prokázaným případům plagiátorství, ostatní problémy takřka neřešila. Během prezidenstské kampaně se paní profesorkla snažila problém před českou veřejností nejprve zamlčet, poté alespoň bagatelizovat a nyní v krajní nouzi svaluje vinu na jiné. Největší díl odpovědnosti pravděpodobně nese děkan (který už rezignoval), ale žádný rektor něco takového nesmí tolerovat.

Paní profesorka se vymlouvá, že o problému dlouho nevěděla. Tomu ale lze s ohledem na zjištění Adély Karáskové Skoupé a Prokopa Vodrážky, která publikovali v Deníku N (22. 12. 2022 a 4. 1. 2023) jenom těžko věřit. Danuše Nerudová je od roku 2007 dodnes vedoucí Ústavu účetnictví a daní na Provozně ekonomické fakultě, na kterou byli agenturní doktorandi přijímáni. Na téže fakultě se stala studijní proděkankou v roce 2009 a právě v tomto roce se objevili první agenturní studenti, kteří pak byli přijímáni až do nedávné doby. (Agentura Scientia nabízela zprostředkování doktorského studia na Provozně ekonomické fakultě ještě na konci roku 2022, ovšem podražila na 33 000 EUR a je otazné, zda dokáže studentům na Mendelově univerzitě zajistit servis jako dříve.)

Nejednalo se o „jednotlivé případy“, jak by se mohlo zdát z aktuálních prohlášení paní Nerudové, ale celkem o stovky studentů. V některých letech se studentů zapsal více než dvakrát větší počet, než pro jaký měla fakulta akreditaci. Danuše Nerudová byla studijní proděkankou do roku 2014, a již bylo řečeno, že v letech 2018 – 2022 byla univerzitní rektorkou. Z titulu této funkce také předsedala radě pro vnitřní hodnocení, která by měla dohlížet na kvalitu studia. Je vůbec myslitelné, aby „nevěděla“?

Opravdu ji nezarazilo, když cizojazyčná doktorandka, jejíž disertační práci vedla, publikovala jeden ze svých článků v nově vzniklém časopise, který vydává agentura Scientia? Ano, právě tatáž agentura jež Provozně ekonomickou fakultu zásobovala doktorandy.

Danuše Nerudová však odmítá potvrdit, že by její (nyní již absolventka) využívala agenturních služeb. Prý ani neví, jak byla přijata. To je opět zvláštní – potenciální školitel bývá přítomen u pohovoru s uchazečem o doktorské studium. Na Provozně ekonomické fakultě to mohli mít nastavené jinak, ale to se pravděpodobně brzy dozvíme.

Danuše Nerudová tedy buď lže, nebo několik let nedokázala postřehnout, co se děje v jejím nejbližším okolí. Obojí je velmi znepokojivé. Jak by se zachovala, kdyby propukl skandál například v prezidentské kanceláři? Jak dlouho by trvalo, než by zjistila, že je něco špatně? Jak by situaci řešila? Zavřela by za sebou vrata Lánské obory, zahodila klíč a šla chytat ryby na Klíčavu?

Poznámka

Podrobnosti naleznete zde:

https://denikn.cz/1036707/velka-potiz-danuse-nerudove-jak-byvala-rektorka-neresila-problemy-s-doktoraty/?ref=list

https://denikn.cz/1043461/nerudova-vypravi-jen-cast-pribehu-jeji-kompletni-vyjadreni-k-problemum-na-univerzite-naopak-prinasi-dalsi-otazky/?ref=inm

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-turbostudium-na-univerzite-v-brne-i-kolega-nerudove-uz-pripustil-selhani-221504

https://www.respekt.cz/kontext/problemy-nerudove-kvuli-univerzite-sili-kontrolor-plaga-je-oznacuje-za-systemove

a samozřejmě také na Britských listech.2
Vytisknout
5438

Diskuse

Obsah vydání | 10. 1. 2023