Pro obyvatele Městské části Praha 1

25. 3. 2020

čas čtení 6 minut

Vážení spoluobčané,

současná situace v souvislosti s šířením nebezpečného viru a s přijatými opatřeními vlády se dotýká nás všech a Praha 1 jde situaci naproti. Snažíme se dělat vše v oblasti prevence proti dalšímu šíření viru SARS-CoV-2 a také minimalizovat dopady na obyvatele Prahy 1. Věnujte, prosíme, pozornost následujícímu sdělení:

1) AKTUÁLNÍ INFORMACE – WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Veškeré informace, přijatá opatření, kontakty, poskytované služby jsou pravidelně aktualizovány na našich webových stránkách www.praha1.cz nebo na našem Facebooku.


 

2) INFORMACE, PODNĚTY A NABÍDKY POMOCI OD VÁS

Svoje podněty a návrhy nám zasílejte na e-mail: starosta@praha1.cz. Nabídky pomoci pak směřujte na pomahame@praha1.cz.

3) ÚKLID A DEZINFEKCE

Od minulého týdne probíhá intenzivní úklid a dezinfikování míst veřejných prostranství, která jsou vystavena velkému znečištění, a také míst před nemocnicemi, poliklinikami a dalšími veřejnými budovami. Od neděle navíc začalo kompletní preventivní dezinfikování domů s pečovatelskou službou a dalších veřejných budov.

4) POMOC A OCHRANA SENIORŮ

Velkou pozornost věnujeme ochraně seniorů, kteří jsou v současné závažné epidemiologické situaci tou nejohroženější skupinou. Spolu se svým Střediskem sociálních služeb nabízíme nově pomoc systému tísňové péče i těm seniorům, kteří jinak nejsou uživateli této služby.

Na telefonních číslech dispečinku tísňové služby 724 021 789 a 224 948 465, která fungují 24 hodin denně, získají potřebné informace a pomoc. Seniorům je rovněž k dispozici terénní pečovatelská služba – ta nabízí zejména dovoz jídla, pomoc při osobní hygieně, donášku nákupu a léků, doprovod k lékaři a podobně. Tato služba je přednostně poskytována stávajícím klientům a osamělým seniorům, kteří nemají rodiny nebo jejichž rodiny a příbuzní žijí mimo ČR.

Rodinám, které pečují doma o své blízké, nabízí projekt Pečuj doma ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb rady a psychickou podporu na bezplatné tísňové lince 800 915 915 (v provozu v pracovních dnech od 9 do 17 hodin).

Za celý tým radnice vás prosíme, abyste ve svých domech věnovali pozornost osaměle žijícím seniorům a abyste je upozorňovali na uvedené služby. V tomto směru žádáme o pomoc neziskové organizace a dobrovolníky, kteří by nám se službami pro seniory pomohli. Se svými nabídkami se obracejte na e-mail: pomahame@praha1.cz.

5) ROUŠKY PRO PRAHU

V současné době je v ČR akutní nedostatek roušek/ústenek nebo respirátorů. Praha 1 se snaží pomáhat i v tomto směru. V rámci iniciativy Roušky pro Prahu jsme se obrátili na všechny aktivní občany, dobrovolníky, spolky a organizace, aby šili roušky pro potřebné.

Své domácí šité roušky můžete přinášet na radnici Prahy 1 (Vodičkova 18) ve všedních dnech v době od 9:00 do 12:00 hodin.. Odtud je pak budeme distribuovat potřebným – domům s pečovatelskou službou, nemocnicím a vám, občanům Prahy 1! Další informace na webu nebo Facebooku. Děkujeme, že pomáháte!

6) PODNIKATELÉ POMÁHAJÍ

Přes vlastní obtížnou situaci se do pomoci zapojují i živnostníci a podnikatelé. Restauratéři například nabídli zdarma přípravu a rozvoz jídel seniorům a dalším ohroženým skupinám, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Všem za to děkujeme.

7) UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Od pondělí 16. března jsou zavřené naše mateřské školy. Věříme, že rodiče toto opatření pochopí a že se nám i díky tomu podaří ty nejmenší ochránit od případné nákazy. Myslet samozřejmě musíme i na pedagogické a nepedagogické zaměstnance a jejich rodiny.

8) FUNGOVÁNÍ ÚŘADU

Chceme chránit také zdraví zaměstnanců našeho úřadu. Ten má proto od pondělí 16. března do odvolání omezeny úřední hodiny takto:

  • Úřední hodiny stanovené pro některá pracoviště úřadu na pracovní dny úterý, čtvrtek a pátek se ruší.

  • Úřední hodiny v pondělí se zkracují na dobu 9:00 hod. – 12:00 hod.

  • Úřední hodiny ve středu se zkracují na dobu 13:00 hod. – 16:00 hod.

  • Během úředních hodin v pondělí a ve středu budou veřejnosti k dispozici pouze tato pracoviště: informační kancelář včetně agendy vidimace a legalizace, matrika, oddělení osobních dokladů, oddělení sociální péče a služeb, oddělení sociální pomoci, oddělení sociální prevence, podatelna, pokladna (pouze pro platby přes platební terminál).

I přesto, že je provoz úřadu omezen, jsme vám i nadále k dispozici – komunikovat se zaměstnanci úřadu můžete telefonicky nebo online. Všechny kontakty najdete na webu www.praha1.cz. Děkujeme vám za pochopení.

9) OPATŘENÍ PRO ŽIVNOSTNÍKY A PODNIKATELE

Usnesením Rady jsme přijali i první opatření ke zmírnění dopadů současných vládních nařízení pro boj proti nákaze koronavirem na živnostníky a podnikatele. Na dalších opatřeních pracujeme.

10) ZÓNA PLACENÉHO STÁNÍ PRO REZIDENTY

Modrá zóna placeného stání pro rezidenty je až do odvolání zrušena. Všichni, kdo jezdí například pečovat o seniory, nepotřebují žádné parkovací povolení.

Závěrem nám dovolte poděkovat vám všem za to, jak zatím tuto situaci zvládáte. Velmi děkujeme i našim dobrovolným hasičům, kteří ve svém volnu pomáhají své obci a sousedům. Poděkování si zaslouží samozřejmě i pracovníci Střediska sociálních služeb a dalších organizací, kteří příkladně zvládají nelehkou situaci. Opravdu si ceníme ochoty všech občanů a podnikatelů, kteří jsou připraveni pomoci.

Přejeme vám teď hlavně pevné zdraví a doufejme, že se nám vše podaří zvládnout.

Ing. Petr Hejma

Petr Burgr

starosta MČ Praha 1

1. místostarosta MČ Praha 1


0
Vytisknout
2848

Diskuse

Obsah vydání | 27. 3. 2020