Richard F. Vlasák

Mgr. Richard F. Vlasák (nar. 1983 v Praze), historik, teolog a novinář. Vystudoval kulturní historii v Českých Budějovicích, studoval evangelickou teologii v Praze, Tübingen, Lipsku a nyní v Basileji a teologickou antropologii na TF JU. Dlouhá léta pracoval jako průvodce na státních i soukromých objektech.  Působil jako politický komentátor Deníku, vystupoval proti propojení byznysu a politiku a z místa musel odejít. Dodnes příležitostně píše sloupky, komentáře a glosy. Byl historikem v Husitském muzeu v Táboře. Spolupracoval jako odborný poradce Kláry Smolíkové při vzniku knih Husité a především H.U.S. - úplně světovej. Připravoval konferenci Evropských protestanských muzeí v Táboře. Je nositelem ocenění Médaille Société de l'histoire du protestantisme français.