7606

Vladimír Wagner

Po studiu jaderné fyziky na MFF Univerzity Karlovy v Praze pracuje na oddělení jaderné spektroskopie v Ústavu jaderné fyziky AVČR v Řeži u Prahy nejdříve ve skupině zabývající se studiem struktury jádra pomocí metod jaderné spektroskopie a od roku 1990 ve skupině relativistických těžkých iontů. Zde také dokončil diplomovou a aspirantskou práci. Zaměřovaly se na experimentální studium struktury deformovaných jader. V současné době se zabývá hlavně studiem horké a husté jaderné hmoty. Taková hmota vzniká například při výbuchu supernov a lze ji najít uvnitř neutronových hvězd. V laboratoři můžeme takovou hmotu získat ve srážkách těžkých jader na velmi vysoké energie (rychlosti blízké rychlosti světla). Zabývá se také výzkumem možnosti využití produkce neutronů pomocí tříštění jader protony s velmi vysokou energií a využitím tohoto procesu pro "spalování" jaderného odpadu.

Přednáší na FJFI ČVUT Základy subatomové fyziky a Základy jaderné spektroskopie. Od roku 2003 do roku 2007 vedl společný doktorandský projekt ÚJF AVČR a ÚTEF ČVUT v rámci GAČR Výzkum v oblasti subatomové fyziky