Danuše Nerudová svou (ne)činností na Mendelově univerzitě rozkládala systém vysokoškolského vzdělávání

11. 1. 2023 / Ivan Větvička

čas čtení 6 minut
Danuše Nerudová svou (ne)činností na Mendelově univerzitě rozkládala systém vysokoškolského vzdělávání. Tím oslabila jeden z pilířů evropské kultury

Agentury jako německá Scentia a rakouský Institut für Management pravděpodobně dokáží simulovat studium svých klientů. Zajistí přijetí na vysokou školu, podle potřeby za ně napíší diplomovou nebo disertační práci a výsledky „klientova výzkumu“ mohou publikovat v časopisech, které samy vydávají, aniž by se zákazník musel trápit připomínkami nezávislých recenzentů.

Univerzitě stačí spolupracovat, do ničeho nešťourat a nakonec vystavit pravý diplom. Za zradu cti zainteresovaných akademiků a dobrého jména školy univerzita dostane 20 % z částky, kterou agentura vybrala od klienta.

Podle odhadu zveřejněného 9. 1. na Britských listech mohly agentury na Mendelovu univerzitu dodat přibližně 400 platících doktorandů. Deník N 22. 12. uvedl, že německé a rakouské agentury podobně spolupracují s univerzitami ve Varšavě, v Bratislavě a v Bělehradě a nespecializují se jenom na doktorské studium, s jejich pomocí lze pořídit i magisterský titul. Kolik „absolventů“ už takto získalo diplom? A kdy jich bude dost na to, aby začali formovat normy toho, co je v jejich oboru přijatelné a žádoucí?

Mendelova univerzita v Brně se zapletla do činnosti mezinárodní sítě, která za úplatu rozkládá tisíc let budovaný systém univerzitního vzdělávání v Evropě a tím oslabuje jeden z pilířů naší kultury.

Profesorka Danuše Nerudová byla v letech, kdy Mendelova univerzita spolupracovala s agenturami, nejprve studijní proděkankou na Provozně ekonomické fakultě, kam agenturní doktorandi proudili, později se stala rektorkou. Školila také přinejmenším jednu (téměř jistě agenturní) doktorandku, která prokazatelně publikovala v agenturou Scentia vydávaném časopise Scentia International Economic Review. Paní profesorka tedy nese svůj díl odpovědnosti za to, co se dělo.

V tuto chvíli sice nelze říci, zda podváděli všichni agenturní doktorandi a do jaké míry konkrétní studenti obcházeli studijní povinnosti, ale nebylo by racionální, kdyby byli ochotní agentuře zaplatit 20 000 eur (v přepočtu půl milionu korun) jenom proto, aby za ně agentura podala přihlášku ke studiu. (Samotné studium je vyšlo na dalších 5 000 eur.)

Je také velmi podezřelé, že zatím neznámé procento doktorandů dokázalo vystudovat dříve než za standardní tři roky. Vždyť obecný trend je opačný, doktorandi studium spíše prodlužují, často i o několik let, zejména v případě, že studují při zaměstnání. Výjimečné nejsou ani případy, kdy doktorand završí studium až po osmi letech a například v Německu to může trvat i déle.

Pokud tedy například Josef Scheuerlein absolvoval doktorské studium na Mendelově univerzitě za 20 měsíců, tj. necelé dva roky, svědčí to buď o jeho genialitě a nadlidské pracovitosti, nebo o nestandardních studijních podmínkách. Paní profesorka Nerudová připouští, že „o pár měsíců dříve dostudovalo necelých 20 studentů“. Už ale neříká, že zatím bylo zkontrolováno pouze kolem padesáti absolventů. Rozmohla se mezi evropskými génii móda získat doktorát na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, nebo tam bylo něco hodně špatně?

Na agenturní studenty (nejenom z Mendelovy univerzity) se zaměřili němečtí a rakouští „lovci plagiátů“, kteří v pracech některých z nich objevili rozsáhlé pasáže textu přejaté z děl jiných autorů bez náležité citace a zároveň tamní novináři zjistili, že pro studijní agentury pracují „ghostwriteři“, anonymní „autoři ve stínu“, kteří za klienta napíší diplomovou nebo doktorskou práci, zatímco on se může dále nerušeně věnovat své profesi.

Pokud by byli anonymní autoři ke svým zákazníkům poctiví a vytvořili originální dílo, je takřka nemožné podvod odhalit na základě analýzy textu, musel by se přiznat některý z aktérů. Ale mluvit v této souvislosti o „poctivosti“ je absurdní. Pokud si najatý autor usnadní práci a části textu ukradne z již existujích děl, těžko ho bude moci podvedený klient žalovat za to, že za své peníze dostal plagiát. A právě plagiáty se začínají objevovat i mezi doktorskými pracemi agenturních doktorandů na Mendelově univerzitě, navzdory tomu, že jejich odhalení komplikuje překlad do jiného jazyka.

V tuto chvíli samozřejmě nelze určit, který student se dopustil plagiátorství samostatně a koho ošidili „ghostwriteři“, ale to momentálně není příliš podstatné, protože student plně zodpovídá za to, že diplomová práce nebo disertace, kterou odevzdal, je jeho originální dílo. Rakouská ministryně práce Christine Aschbacherová v roce 2021 odstoupila z funkce poté, co německý „lovec plagiátů“ Stefan Weber nalezl v její diplomové i disertační práci opsané pasáže významného rozsahu. Paní ministryně využila služeb studijních agentur, magisterský titul získala ve Vídni a doktorát obhájila v Bratislavě.

V roce 2011 odstoupil kvůli plagiátu v doktorské práci německý ministr obrany Theodor zu Guttenberg, vzdal se i křesla v Bundestagu. Odhalilo ho sdružení VorniPag Wiki, které později prokázalo plagiátorství také v pracích dvou agenturních studentek z Mendelovy univerzity. (Podrobnosti v Deníku N, 22. 12.)

Zde vidíme propastný rozdíl v politické kultuře: Zatímco v Rakousku a Německu usvědčení plagiátoři a klienti studijních agentur skládají funkce, u nás bývalá rektorka, za jejíhož vedení Mendelova univerzita takové jednání umožňovala nejspíše v masovém měřítku, kandiduje na prezidentku. Pokud volby vyhraje a zavítá do Německa či Rakouska, tamní novináři se na ni dobře připraví. Možná se přijedou zeptat na její roli ve studiu agenturních doktorandů i do Prahy. A v žádném případě se nenechají opít spáleným vanilkovým rohlíčkem.

Danuše Nerudová během volební kampaně nabídla jeden velký průšvih a spoustu frází. Pokud se stane prezidentkou, přinese České republice řádnou porci mezinárodní ostudy. Byla by to zbytečně vysoká cena za porážku Andreje Babiše.


Deník N o plagiátech (nejenom) na Mendelově univerzitě více informuje zde:

https://denikn.cz/1036707/velka-potiz-danuse-nerudove-jak-byvala-rektorka-neresila-problemy-s-doktoraty/?ref=list3
Vytisknout
12597

Diskuse

Obsah vydání | 13. 1. 2023