Návrh: Přestaňme používat výrazu "sociální distancování"

31. 8. 2020

čas čtení 2 minuty
Vážená redakce,

dovolila bych si malý návrh. Nešlo by místo pojmu "sociální distancování" používat neutrálnější výrazy, například "bezpečná vzdálenost" nebo "rozestupy", nebo "bezpečné rozestupy"? Možná to nevíte, ale mezi lidmi se pro pojem "sociální distancování" už začíná vžívat vtip "asociální distancování", píše Barbora Krutáková.

 


Výraz "distancovat se od někoho" se přece vždy používal ve vyloženě negativním smyslu: znamená to někoho zavrhnout, nehlásit se k němu atd. A příčinou zpravidla bývá, že ten člověk provedl něco špatného nebo něco vnímaného jako nepřijatelné. Odtahovat se od někoho, odvracet se či odsedávat si je v naší kultutře zakořeněné jako projev odporu a podle okolností je vnímáno i jako urážlivé vůči druhému.  Co jsme teď tedy všichni provedli tak zlého, čím jsme tak nepřijatelní či odpudiví, že se máme vzájemně "distancovat"? Má přece jít o bezpečnost, takže říct, že udržíme "bezpečnou vzdáenost" bych já osobně považovala za výstižné a méně hanlivé.

Chápu, že anglický pojem "social distancing" k doslovnému překladu svádí, ale našla jsem například tento článek, který není psaný anglicky (https://kidshealth.org/es/parents/coronavirus-social-distancing-esp.html) a i v něm se mluví o tom, že pojem znamená vlastně udržení "určité fyzické vzdálenosti" či "bezpečného odstupu". Je tedy zřejmé, že nejen mě a nejen v češtině už napadlo všímat si toho, jak pojem "sociální distancování" zní a jaké asociace vyvolává.

Možná jsou články pro BL psány ve velké rychlosti a autoři se tedy nad formulacemi příliš nezamýšlí, protože jim jde hlavně o informaci, ale pravda je, že v současné velmí napjaté a citlivé situaci je velmi důležité, jaká slova se volí, když o ní mluvíme. Vzpomeňme výroku pana Prymuly o "promořování", jenž mezi některými lidmi vyvolal negativní reakce od paniky po odpor. Ve skutečnosti právě v současné době mezi lidmi (nebo mezi veřejností, ale zcela určitě ne "v populaci") něco jako "promořování" právě probíhá, ale protože to nikdo tímto slovem už nenazval, nikdo se nebouří...

2
Vytisknout
4353

Diskuse

Obsah vydání | 2. 9. 2020