Juan Guaidó: "V ozbrojených silách je spousta strachu, spousta perzekucí"

15. 3. 2019

čas čtení 3 minuty
Opoziční lídr, uznaný za dočasného prezidenta Venezuely více než padesátkou vlád, tvrdí, že ve hře jsou všechny možnosti odstavení Nicoláse Madura od moci, uvádí Francesco Manetto.


Národní shromáždění vyhlásilo v zemi "stav poplachu". Co to znamená, kromě symbolického významu?

Stav poplachu je výsledkem spojitosti s politickými příčinami. Normálně je vyhlašován v situacích, kdy dochází ke katastrofám spojeným s klimatem či přírodními pohromami. Ale v těchto dnech ve Venezuele není nic normální. V normální zemi by se mezinárodní pomoc dostala k potřebným. Ale zde režim dosud nevydal oficiální technické vysvětlení toho, co se stalo, a obviňuje venezuelského novináře Luise Carlose Díaze, že stojí za kyberútokem na elektrickou síť. Tato konkrétní krize je důsledkem nedostatečné údržby a nesprávného použití systému, korupce v kontraktech. Bylo zodpovědné vyhlásit stav poplachu. Věděli jsme, že režim se pomstí šílenými historkami jako tato - kyberútok na analogový počítač - právě proto, aby se chránil. Vyhlásili jsme stav poplachu, abychom v krátké době získali politickou, a doufejme že technickou reakci.

Vaše neustálé výzvy ozbrojeným silám vyvolaly řadu dezercí, ale na špici se dosud trhliny neobjevují. Přinejmenším ne viditelně. Stále věříte, že k tomu může dojít?

Věřím především a nejvíce ve Venezuelany. A armádu tvoří Venezuelané. V ozbrojených silách silách je spousta strachu, spousta perzekucí. V rámci včerejšího rozhodnutí jsem byl mnohokrát kontaktován generály, kapitány, poručíky, kteří mi říkali věci jako "Jsme s vámi". Ale v ozbrojených silách neexistuje jasné vedení. Existuje trhlina, když tisíce úředníků mají odvahu postavit se za ústavu. Očekáváme více? Samozřejmě čekáme víc.

Takže si myslíte, že je to jen otázka času?

To je poprvé, co jsme komunikovali s ozbrojenými silami. Existovala léta separace. Vztah mezi občany a státem je ve Venezuele velmi nepřátelský. Jde buď o strach, nebo o dotace, v nejlepších případech. Byl jsem překvapen stupněm podpory pro navrhovaný zákon o amnestii; Venezuelané pochopili, že ho potřebujeme, nejprve kvůli změně, aby uzurpace skončila, a později kvůli předání moci a abychom mohli navždy zůstat na straně demokracie.

V sobotu jste zmínil článek 187.11 ústavy, který schvaluje intervenci na území Venezuely. Prohlásil jste, že bude zvážena, až přijde čas. Co to znamená?

Zkusili jsme ve Venezuele všechno. Doslova. A vždy v rámci nenásilí: Pokojnými protesty, výkonem svých práv, vytrvalostí. Ale existuje také pocit frustrace. Jak se Venezuelan brání proti ozbrojené skupině? Nebo proti polovojenským skupinám, které ho soustavně zastrašují? Nebo před režimem, který seškrtal rozpočet na ozbrojené síly a upírá jim potraviny a léky? Ohledně ochrany občanů existuje těžké dilema. Takže pro nás je věcí zodpovědnosti diskutovat o všech možnostech.

Myslíte si, že zahraniční intervence je pravděpodobná, nebo vůbec možná?

Samozřejmě je to kontroverzní možnost. Pokud požádáte kteréhokoliv občana na světě, zda si přeje válku nebo mír, 99,9 % řekne mír. Zde neexistuje dilema. Co chceme udělat, zodpovědným způsobem, je pokrýt všechna stádia, která se objeví při přeměně diktatury, a zajistit veškerou nezbytnou podporu pro ochranu našich občanů. Musíme k tomu nezbytně přistupovat tímto způsobem.

Co chcete od Evropy a Španělska?

Z jejich pohledu udělali všechno, co mohli. Samozřejmě, my Venezuelané bychom vždycky rádi viděli krok navíc, a rychleji. Náš pocit naléhavosti je mnohem větší.

Podrobnosti ve španělštině: ZDE

0
Vytisknout
4132

Diskuse

Obsah vydání | 19. 3. 2019