Igor Daniš

Nar. 1968 v Hlohovci. V roku 1991 dokončil Národohospodársku fakultu VŠE v Bratislave. Pracoval okrem iného v SAV, na Ministerstve financií SR a Ministerstve financií ČR. Od roku 2000 pôsobí na Katedre ekonómie a financií Fakulte managementu Univerzity Komenského. Publikoval články na www.changenet.sk, v Sme, Slove, Hospodárskych novinách, Domino Fórum a literárne v Romboide.