Ještě k Třem králům...

7. 1. 2022 / Miloš Dokulil

čas čtení 2 minuty

My tři králové jdeme k Vám? 


Ne že by to byl stále další z Vánoc plynoucí svátek. Asi bychom mohli vzít v úvahu, že se od počátku jisté kodifikace svatých textů křesťanství mělo za to, že prvním evangeliem svým vznikem (a tedy též jaksi výchozím textem k příhodám souvisícím s Ježíšem) by mělo být to Matoušovo. Až v novověku začali o tom mít své pochybnosti někteří znalci Nového zákona. Proč? (Ne že bychom se taky ve svých životech dost často ptali, proč to či ono!)

 

Samozřejmě nebylo potřeba příliš mnoho důvtipu na to, aby se posléze zjistilo, že evangelium Matoušovo má nejeden motiv rovněž v textu Lukášově, byť také v náročněji zpracovaných verzích. A že v tomto ohledu právě verze Markova se jeví jako z těch zrovna vyjmenovaných tří textů jako ta asi nejpůvodnější (svou jistou podobností „atmosféry“ toho „dobrého poselství“ se ta tři evangelia nazývají „synoptickými“; Janův text je zakotven svou vizí hodně jinak). Ani Markův text se se třeba vůbec nezabývá jako důležitou epizodou mj. Ježíšovým narozením. U Matouše najdeme hned na počátku dokonce údajný Ježíšův rodokmen, Ježíšovo narození v Betlémě, klanění „mudrců“ před Ježíšem a následný útěk mladé „svaté rodiny“ do Egypta. Lukáš považoval za žádoucí hned výchozí rámec Ježíšova narození koncipovat výrazněji (taky vzhledem k patronaci nebes!); a potom pro tu kupodivu hodně populární a v „krále“ později transformovanou scénu najdeme jen u Matouše. (Snad abychom nepojímali biblické texty za historickou kroniku, ale – jak to taky sděluje výchozí řecký text – za „dobré poselství“ /rozumí se: pro křesťanskou víru/. V tomto ohledu najednou theologii tu v běžné praxi věřících nahrazují přímé názorné obrazy.)

((Snad vizte též v BListech: 3. 1. 2022 / (Ne)jde jen o „křesťanský“ kalendář? ))

0
Vytisknout
3072

Diskuse

Obsah vydání | 11. 1. 2022