Oslava u kmotra Bendy

1. 2. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty


Člověk by řekl, že pan Husák, pan Paroubek a pan Hnilička porušují opatření proti epidemii svorně ve jménu nějakého ušlechtilého cíle. Třeba: vydali se někoho zachránit a zvážili, že život člověka je více než litera nařízení. Vždyť tu máme před sebou takovou skvělou sestavu: 1. bývalého šéfa policie, v té době stále v aktivní službě na vysoké policejní pozici, pana plukovníka, 2. bývalého premiéra České republiky, který vedl sociální demokracii a oháněl se zájmy prostého lidu, 3. šéfa Národní sportovní agentury (nezušlechťuje sport ducha!?), poslance, bývalého elitního sportovce, hokejistu.

Kde si tito ctní mužové dali sraz? U kmotra Bendy. Bývalého sociálního demokrata a spojence neonacistů. Vlivného podnikatele, jehož hotel v centru Teplic, kde se setkání zmíněných pánů konalo, policie nějak míjela, ačkoli bylo zjevné, že tam probíhá nezákonná akce. Ach, kdyby o tom jen policie věděla, jistě by zakročila! Měla sice na místě jednoho ze svých šéfů, ale ten ji, jsa ušlechtile zaneprázdněn oslavou abrahámovin pana kmotra, nestihl zavolat. Jistě tušil, že jeho podřízení mají mnoho práce se sprostým lidem, tak nač je ještě obtěžovat slavností kmotra.

Už to máme! Bylo to ryzí přátelství, které magnetickou silou přitáhlo trojici těch vynikajících mužů. Copak šlo vzdorovat tomu planoucímu citu a brát ohled na nějakou epidemii? Cožpak se pro přítele nesluší obětovat životy ostatních, nota bene sprostého lidu? Copak na vahách své ušlechtilosti a svého zaslouženého postavení mohli něčemu dát větší váhu než dojemnému výročí ctného kmotra? Chrabře spěchali navzdory všem rizikům a příkazům vědomi si jsouce všech nezištných závazků a krásných vzpomínek na šťavnatá léta plná pastvy spřízněných duší v matrixu ekonomicko-politické moci českého panstva.

0
Vytisknout
3819

Diskuse

Obsah vydání | 4. 2. 2021