Kanadské organizace chtějí bojovat za spravedlivější svět

28. 5. 2020

čas čtení 2 minuty

Téměř dvě stě kanadských organizací představilo základní požadavky na „spravedlivé zotavení“ společnosti v post-pandemické éře. Uvádějí, že kdyby svět pokračoval v setrvalém kurzu, bylo by zabráněno dalekosáhlé transformaci, jejímž cílem je důraz na „zdraví a blahobyt VŠECH bytostí a zachování ekosystémů“.

Spravedlivé zotavení, které by vládám a občanské společnosti umožnilo vybudovat lepší svět, obsahuje šest základních principů.

1.  Je třeba akcentovat zdraví a blahobyt lidských bytostí, a to bez výjimek. Zdraví je lidské právo, které závisí na zdraví a prosperitě ekologických systémů. 

2.  Posilme záchranné sociální sítě a adresně alokujme pomoc lidem. Toto úsilí by mělo být zaměřeno především na ty, kdo jsou stávajícími systémy strukturálně perzekvováni.

3.  Je nutno klást důraz na potřeby zaměstnanců a jednotlivých komunit. Podpora musí být distribuována takovým způsobem, který je v souladu se svrchovaností domorodých společenství, klimaticky udržitelnou ekonomikou a právem zaměstnanců – včetně zaručení bezpečných a spravedlivých pracovních norem a práva na zakládání odborů. Až tato krize pomine, musí být zachovány lepší podmínky pro esenciální zaměstnance.

4.  Budujme odolnou společnost, abychom zabránili budoucím krizím. Nemůžeme se zotavit ze současné krize, pokud zachováme stávající uspořádání společnosti, které jen přivodí další krizi.

5.  Budujme solidaritu a spravedlnost napříč komunitami, generacemi a hranicemi. V globalizovaném světě platí zásada, že cokoliv se stane jednomu z nás, týká se to nás všech.

6.  Prosazujme práva domorodých komunit a spolupracujme s domorodými kmeny. Spravedlivé zotavení musí stát na právech domorodých komunit a musí zahrnovat jejich efektivní účast, a to v souladu s jejich předchozím svobodným ​​a informovaným souhlasem.

Tyto zásady byly schváleny progresivními seskupeními, jež se zabývají širokou škálou témat, včetně uskupení jako je 350.org, Kanadská federace studentů, Oxfam Canada apod.

A jak to všechno zafinancovat? Finanční prostředky existují. Je to pouze otázka změny v jejich distribuci.

Kanadská vláda v současné době rozdává miliardové dotace průmyslovým odvětvím, které poškozují naše životní prostředí a domorodá společenství, což se třeba týká fosilního průmyslu. Kanada také každý rok utápí miliardy dolarů v daňových rájích.


Celý článek v angličtině ZDE

 

0
Vytisknout
4141

Diskuse

Obsah vydání | 2. 6. 2020