Protiválečná hnutí?

1. 11. 2013

čas čtení 3 minuty

Na rozdíl od pana Štěpána Kotrby se nedomnívám, že spor mezi Michalem Haškem a Bohuslavem Sobotkou je ideologického rázu, píše Zdeněk Zábojník z OVV ČSSD Praha 3. Jaká by ČSSD do budoucna měla být? Samozřejmě, že levicovou stranou spolupracující mimo jiné s odbory, ale v čem je zde rozdíl mezi Haškem a Sobotkou? Politika ČSSD rozhodně nebude protiprůmyslová či protijaderná, ať už bude v čele kdokoliv. Vyžadují to zájmy naší země. Není mi jasné, proč by měl být Václav Havel pro sociální demokracii symbolem krystalického zla, ale nebyl jsem nikdy jeho fanouškem, tak to ponechám jiným.

Co, ale musím odmítnout, jsou ona protiválečná hnutí, se kterými by se prý měla sociální demokracie spolčovat. Před rokem 1989 byly podporovány KGB a dostali nálepku užiteční, a to druhé slovo si doplníte sami. Nyní, když se bývalé zahraniční oddělení KGB přejmenovalo na SVR, je má na starosti zase tato organizace. Česká republika je součástí NATO a západních bezpečnostních struktur. Jejich rozklad, což mají tato hnutí v úmyslu, je proti zájmům sociální demokracie a proti zájmům České republiky.

Stejně důrazně odmítám i ony antikapitalistické alternativy. ČSSD není antikapitalistickou stranou. Je to systémová strana. Cílem sociální demokracie nikdy nebylo svrhnout kapitalismus. Podstatou existence sociální demokracie a jejím programem je nekončící úsilí o zlepšení životních podmínek. Neexistuje žádná utopie, nebo komunistický manifest, které by měly být konečným cílem. To samozřejmě nevylučuje, že do sociální demokracie vstoupila v devadesátých letech řada komunistů, kteří si vyhodnotili, že komunistická strana nemá perspektivu a původní myšlenky hájí dál v jiném dresu. S tímto dědictvím se bohužel potýkáme v každých volbách.

Pojmy jako zrada a puč není třeba dávat do uvozovek. O co jiného se jednalo nežli o neúspěšný pokus o puč? Puč neboli převrat je uzurpování moci obvykle malou skupinou osob. Pět osob, které jednaly v den voleb v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem, se dopustilo zrady. Nikdo ze sociální demokracie s nimi nebude hrát hry ve stylu, dokažte nám, že jsme jednali o odstranění Bohuslava Sobotky. O čem jiném bylo jednání, když ne o tom? Zrady se pětice dopustila tím, že jednala s cizí osobou, s nečlenem sociální demokracie, navíc zastávajícím vysokou ústavní funkci, o převzetí moci v sociální demokracii. A dále proto, že bezprostředně před volbami celá pětice na ústředním výkonném výboru hlasovala pro Bohuslava Sobotku, jakožto kandidáta ČSSD na premiéra, čímž se mu dobrovolně zavázali svojí loajalitou.

Nedovedu si představit, že by za současné situace mohl Bohuslav Sobotka říci jen něco jako; i vy kujóni, co jste to udělali. V takovém případě by mohl očekávat opakování pokusu o své sesazení při první vládní krizi.

V Praze dne 1.11.2013

0
Vytisknout
7051

Diskuse

Obsah vydání | 1. 11. 2013